Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Civil szervezetek Szlovákiában – Áttekintés

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Civil szervezetek Szlovákiában – Áttekintés

Bevezető a harmadik szektorba

1. A három szektor

 1. Állami szektor – Törvény alapján ltérehozott intézmények – például törvénykezési szervezetek, közigazgatási intézmények, hivatalok, költségvetési szervezetek. Feladatuk az állam működésének és az alapvető szolgáltatások  bizotsítása a polgárok számára. Finanszírozásuk a költségvetésből történik – adók, járulékok stb.

 2. Vállalkozói szektor – Profitot termelnek. Tevékenységüket saját bevételeikből bizotsítják, a megtermelt hasznot szabadon használhatják, az saját tőkéjüket vagy vagyonukat növelheti.

 3. Nonprofit vagy haradik szektor – Magánszemélyek vagy jogi személyek által alapított intézmények. Tevékenységüket saját maguk irányítják a t9rvény keretei között. Termelhetnek nyereséget, de azt csak eredeti céljaik elérésére fordíthatják

Szinonimák:

 • Nonprofit – Profitot nem termelő, alapítói vagy tagjai vagyonát nem gyarapító.

 • NGO – kormányon kívüli szervezetek – non goverment organization – a kormánytól függetlenül működők, önkormányzatisággal rendelkezők, függetlenek az államtól.

 • Polgári kezdeményezések – a polgárok saját érdekükben cselekednek.

 • Társadalmi szervezetek – a társadalom céljait szolgálják, közös problémákat oldanak meg.

 • Önkéntes szervezet – a tagság és tevékenység önkéntes, senkit sem lehet kényszeríteni a részvételre, illetve senki sem rekeszthető ki abból.

NGO-k jellemzői:

 1. Közérdekű célokat szolgál. 

 2. Önkormányzatiság –saját döntő és végrehajtó szervei vannak. .

 3. Nem termel profitot az alapítók vagy tagok számára – minden eszközét a célok elérésére fordít.

 4. Önkéntes – a részvételre senkit sem kényszerít.

Jogi formák

 1. Alapítvány – közhasznú célokat szolgáló vagyon – tehetségek támogatása, más intézmények tevékenységének támogatása.

 2. Jótékonysági alap – vagyon, amely rövidtávon jön létre egy knkrét cél támogatására – természeti katasztrófák áldozatainak támogatása.

Nem vagyoni alapú szervezetek

 1. Polgári társulások, egyesületek – polgárok összefogása közös céljaik elérése érdekében – klubok, ligák, szövetségek stb.

 2. Közhasznú szolgáltaátsokat nyújtó szervezetek – professzionális intézmények közhasznú szolgáltaátsok biztosítására – nyugdíjasotthonok, gyermekotthonok stb.

Az egyes jogi formák működési területei

Alapítványok és alapok

A törvényben megszabott működési területeik:

 • szellemi és kulturális értékek létrehozása, fejlesztése,

 • emberi jogok védelme, humanitárius célok

 • környezetvédelem

 • gyermekek és ifjúság jogainak védelme

 • testmozgás kutúrájának fejlesztése, egészségügyi nevelés és felvilágosítás

 • humanitárius segítségnyújtás természeti katasztrófáknál.

Polgári társulások

Nincs felsorolva, behatárolva.

Közhasznú szolgáltatásokat nyújtó szervezetek

 • egészséggondozás,

 • szociális gondozás,

 • szellemi és kulturális értékek létrehozása, fejlesztése,

 • emberi jogok védelme, humanitárius célok

 • testmozgás kutúrájának fejlesztése, egészségügyi nevelés és felvilágosítás

 • kutatási és fejlesztési szolgáltatások a tudománytechnika és IT területén

 • környezet- és egészségvédelem

 • régiófejlesztési és munkaügyi szolgáltatások

 • a lakásalap múködtetése és fejlesztése