Un dijeta knjiga pdf

Please forward this error un dijeta knjiga pdf to sharedip-10718044127. Please forward this error screen to sharedip-1666228125. Ovo je izdvojeni članak – rujan 2010. Kliknite ovdje za više informacija.

Two views of the Earth from space. Postizanje održivosti omogućit će Zemlji nastavak potpore čovjekovom životu kakav poznamo. Danas se najčešće koristi u vezi s biološkim i ljudskim sustavima. Održivost je postao širok termin koji se može primijeniti na gotovo sve oblike života na Zemlji, od lokalne do globalne razine i kroz različite vremenske periode. Dugoživuće i zdrave močvare i šume primjeri su održivih bioloških sustava.

Nevidljivi kemijski ciklusi redistribuiraju vodu, kisik, dušik i ugljik unutar živih i neživih sustava u svijetu, te su održavali život milijunima godinama. Povratak čovjekove uporabe prirodnih resursa unutar održivih granica zahtijevat će veće kolektivne napore. Three intersecting circles representing economy, society and environment showing how sustainability involves cooperation at the point where they all intersect. Ovo se može ilustrirati kao tri koncentrična kruga. Univerzalno prihvaćena definicija održivosti jest eluzivna jer se očekuje da postigne mnoge stvari.

U jednu ruku ona mora biti faktička i znanstvena, jasna izjava o specifičnoj “destinaciji”. Situacija postaje komplicirana kada se riječ održivost primijeni ne samo na čovjekovu održivost na Zemlji nego na mnoge situacije i kontekste u raznim razmjerima prostora i vremena, od malenih lokalnih do globalne ravnoteže proizvodnje i potrošnje. U ranoj ljudskoj povijesti okolinski utjecaji malenih banda nomadskih lovaca-skupljača bili su maleni, iako je uporaba vatre i želja za specifičnom hranom mogla izmijeniti prirodni sastav biljaka i životinjskih zajednica. Društva koja su nadilazila vlastite zalihe lokalne hrane ili kojima je pomanjkavalo kritičnih resursa kretala su se dalje ili su se suočavala s kolapsom.

Tehnološki napretci tijekom nekoliko tisućljeća omogućili su ljudima povećavanje kontrole nad okolišem. Inovacije u tehnologiji uključivale su plastiku, sintetičke kemikalije i nuklearnu energiju dok su fosilna goriva također nastavila transformirati društvo. Gotovo sve zemlje na svijetu imale su 1961. Zemlje do održivosti ekonomskih sektora, ekosustava, država, općina, susjedstava, kućnih vrtova, individualnih života, individualnih dobara i usluga, zanimanja, životnih stilova, obrazaca ponašanja i tako dalje. Možemo vidjeti krajobraz koji je u neprestanom toku, koji se mijenja kroz mnoge stupnjeve vremena i prostora. Uspostavom kvantitativnih mjera za održivost moguće je postaviti ciljeve, primijeniti strategije upravljanja, te mjeriti napredak.

Oni uključuju ekološke, socijalne i ekonomske mjere zasebno ili povezano u mnogim opsezima i kontekstima. PAT jasno je da mjerenje održivosti zahtijeva poznavanje očekivane svjetske populacije. Također su potrebne procjene koliko ljudi Zemlja može podnijeti. Zemlje mjerenjem ključnih čovjekovih utjecaja posebice onih povezanih s bioraznolikošću.

Graf prikazuje rast svjetskog stanovništva od 10. Prema Reviziji službenih procjena i projekcija stanovništva Ujedinjenih nacija iz 2008. 9 milijardi ljudi prijeći do 2050. 15 godina u zemljama u razvoju. 1,23 milijarde na 1,28 milijardi, iako bi inače doživjelo pad na 1,15 milijardi, no predviđenom neto migracijom iz zemalja u razvoju u razvijene zemlje očekuje se prosjek od 2,4 milijuna ljudi godišnje od 2009.

Dugoročne procjene globalnog populacije predlažu vrhunac od devet do deset milijardi ljudi oko 2070. Opći trend pokazuje da viši životni standardi postaju manje održivi. Kuba je danas najbolji primjer u ovoj kategoriji. Zdravi ekosustavi osiguravaju vitalna dobra i usluge za ljude i ostale organizme. 500 klimatskih stručnjaka iz 80 zemalja, te su pritom objavili ključnu izjavu kako sada “nema isprike” za neuspjeh djelovanja protiv globalnog zatopljenja i kako se bez snažne redukcije ugljika mogu zbiti “nagle ili ireverzibilne” promjene klime s kojima “će se suvremena društva vrlo teško boriti. Ostatak slatke vode nalazi se u jezerima, rijekama, močvarama, tlu, akviferima i atmosferi.

Drvna biomasa također se može iskoristiti kao obnovljivo gorivo neutralno ugljikom. FAO predlaže da bi tijekom perioda od 2005. Prehrana više od šest milijardi ljudi uzima ozbiljan danak na Zemljine resurse. Neke znanstvene procjene pokazuju da će gotovo polovica danas postojećih vrsta izumrijeti do 2100.