Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Transznacionális együttműködési programok (CE; SEE)

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Transznacionális együttműködési programok (CE; SEE)

Több országra kiterjedő és távolabbi térségekkel kialakított együttműködések támogatása létrehozott programok közül a projekttérséget:

  1. a Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2007-2013
  2. a Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program 2007-2013

 

1. Közép-Európai transznacionális program (Central Europe programme – CE) 

 

Programtér: Nyolc EU tagország (Lengyelország, Németország (nem teljes területével), Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Olaszország (nem teljes területével) + Ukrajna (nem teljes területével)

 

Cél: A területi kohézió erősítése, a belső integráció előmozdítása és a versenyképesség növelése Közép-Európában

Prioritások:

  1. Az innováció támogatása Közép-Európában

1.1 Az innováció keretfeltételeinek javítása

1.2 Kapacitásbővítés az innováció elterjedésének és alkalmazásának érdekében

1.3 A tudás-fejlesztés erősítése

 

2. Közép-Európa külső és belső elérhetőségének javítása

2.1 Közép-Európa összekapcsolhatóságának javítása

2.2 Multimodális logisztikai együttműködés kialakítása

2.3 A fenntartható és biztonságos mobilitás támogatása

2.4 Informatikai és alternatív megoldások a hozzáférés javítására

 

  1. A környezet felelősségteljes használata

3.1 A környezetminőség javítása a természeti erőforrások és a természeti örökség

menedzsmentjén keresztül

3.2 A természeti és ember-okozta veszélyek és hatások csökkentése

3.3 A megújuló energia-források és a hatékony energia gazdálkodás támogatása

3.4 Környezetbarát tevékenységek és technológiák támogatása

 

  1. Városok és régiók versenyképességének és vonzerejének növelése

4.1 A policentrikus településszerkezet és területi együttműködés fejlesztése

4.2 A demográfiai és társadalmi változások város-és regionális fejlődésre gyakorolt

területi  hatásainak kezelése

4.3 A kulturális erőforrások hasznosítása a városok és régiók vonzerejének növelésében

 

A program honlapja: http://www.central2013.eu

 

2. Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program 2007-2013

 

Cél: A kohézió, a stabilitás és a versenyképesség erősítése a transznacionális együttműködés fokozásával, az integráció növelésével, valamint a fenntartható fejlődés biztosításával.

Prioritások:

  1. Az innováció és a vállalkozások támogatása

1.1 A technológiai és az innovációs hálózatok speciális területeken történő fejlesztésének  támogatása

1.2 Kedvező környezeti feltételek kialakítása az innovatív vállalkozások segítése érdekében

1.3 Az innováció keretfeltételeinek megteremtése és szabad út biztosítása

  1. A környezet védelme és fejlesztése

2.1 Az integrált vízgazdálkodás fejlesztése és az árvizek megelőzése

2.2 A környezeti ártalmak megelőzése

2.3 A természeti értékek és védett területek összefogásának segítése

2.4 Hatékony energia és erőforrás felhasználás

 

  1. Az elérhetőség javítása

3.1 Az elsődleges és másodlagos közlekedési hálózatok fejlesztése a koordináció, a

tervezés és a működtetés fejlesztésével

3.2 Különböző stratégiák kifejlesztése a digitális világ kettészakadásának

megakadályozása érdekében

3.3 A multimodális platformok kialakításához szükséges keretfeltételek javítása

 

  1. A transznacionális szinergiák erősítése a térségek fenntartható növekedése érdekében

4.1 A városi térségeket és a települések regionális rendszerét érintő problémák

kezelése

4.2 A növekedési térségek vonzásképességének és megközelíthetőségének

támogatása

4.3 A kulturális értékek fejlődés érdekében történő felhasználásának ösztönzése