Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Címke archívum

projektmenedzsment: címkével megjelölt bejegyzések megjelenítése
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Esettanulmány – Nemzetközi partnerség

Előzmények

1999-ben a Fórum Információs Központ azért alakult meg, mert rádöbbentünk, hogy a Dél-Szlovákiában dolgozó magyar civil szervezetek hihetetlen módon le vannak maradva tudásban és tapasztalatban az ország többi szervezetétől. Ennek orvoslására indítottuk az első képzési programot – elképzeléseink szerint kinevelni az első kétszáz olyan szervezetet, amely hatékonyan tud majd működni és

Bõvebben...

Manažment projektu – Logický rámec

Pred začatím prípravy logického rámca uskutočníme analýzu problémov, najčastejšie cez srom problémov, v ktorom sú problémy umiestnené hierarchicky. Na základe stromu problémov pripravíme strom cieľov tak, že problémy premeníme na ciele. Jednotlivé vetvy stromu cieľov naznačujú možné stratégie na dosiahnutie cieľa umiestneného na hierarchicky najvyššej úrovni. Pred plánovaním projektu

Bõvebben...

Strategické plánovanie heslovite

V nasledujúcej časti veľmi krátko zhrneme postup strategického plánovania

Proces plánovania

1. štartovanie – úvodná etapa

2. misia, vízia, hodnotová hierarchia organizácie

3. analýzy – organizácie, prostredia, cieľových skupín, problematiky, portfólia

4. identifikácie vybranej oblasti problematiky

5. sformulovanie cieľov

6. vypracovanie

Bõvebben...

Forrásszervezés

Milyen bevételei lehetnek egy egyesületnek? Tagdíj 1 % Kamat és hozam bevétel Adomány Cél szerinti szolgáltatási tevékenység bevétele Vállalkozási bevétel Pályázati és címzett támogatás Feladatátvállalás, feladatellátás Milyen bevételei lehetnek egy alapítványnak? Alapító vagyon 1% Kamat és hozam bevétel Adomány Cél szerinti szolgáltatási tevékenység bevétele Vállalkozási bevétel Pályázati és címzett támogatás Feladatátvállalás, feladatellátás Az ún. non profit törvény (A közhasznú és kiemelkedően közhasznó szervezetekről szóló törvény) a bevételeket két csoportba sorolja a cél szerinti (közhasznú) Bõvebben...

A projekt tervezése

A projekt tervezése alatt értjük a projekteredmény meghatározását és mindennek a felsorolását, amire szükségünk van ahhoz, hogy ezt az eredményt elérjük a meghatározott minőségben, időben és költségekkel. A tervezés meghatározza az egész projekt minőségét. Ezért a projekt olyan lesz, amilyenek a tervei. Természetesen, a projekt egyedi jellegénél fogva, mindent nem tudunk a legaprólékosabban előre megtervezni. A projekt tervezése a következő lépésekből áll: Meghatározzuk a projekt céljait. Felsoroljuk azokat a részeredményeit Bõvebben...

A projektciklus

Minden projekt három részből áll:

Tervezés Kiviteezés Értékelés

 Tervezés

A projektet abban a pillanatban kezdjük el tervezni, amikor megszületik a projektötlet. Először azt vizsgáljuk, hogy támogatja-e szervezetünk stratégiáját. Ha támogatja, elkészítünk néhány projekttervezetet, vagyis felsoroljuk különböző változatait a projektnek.

 A tervezetekből lehet több is. Két szempontból vizsgáljuk mindegyiket: Hogyan támogatják szervezetünk stratégiáját és ezzel a küldetését? Milyen erőforrásokra lenne szükségünk a kivitelezésükhöz (alkalmazottak, önkéntesek, Bõvebben...

Szlovákia Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2007 – 2013

Szlovákiában a 2007-2013 közötti időszakban a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret fogja össze a Strukturális és a Kohéziós Alapokból megvalósuló fejlesztéseket. A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret három fő célterületen működik: konvergencia, regionális versenyképesség foglalkoztatás, E célterületek mindegyikének prioritásait és intézkedéseit támogatja az európai területi együttműködés. A konvergencia célkitűzés azoknak a régióknak felzárkóztatására irányul, melyekben a GDP nem éri el az EU27 Bõvebben...

Közösségi programok

Szinte valamennyi európai politikához kapcsolódik egy-egy a megvalósítást szolgáló közösségi program. Ezek egyaránt tartalmaznak intézkedési (konkrét cselekvéseket, beavatkozásokat) és támogatási elemeket (pályázati programokat). A közösségi programok finanszírozása az EU általános költségvetéséből történik. A közösségi programokat általában minimum 2-3 tagállamot érintő együttműködések keretében érhetők el. Közösségi Programok 2007-2013 között:   Kultúra 2007 (kulturális együttműködések) Európa a Polgárokért (testvér-települési kapcsolatok, Bõvebben...

Egész életen át tartó tanulás Program

Az Európai Unió az oktatást az  Egész életen át tartó tanulás program keretében támogatja. Az Egész életen át tartó tanulás programja gyerekkortól időskorig teljes mértékben lefedi az élethosszig való tanulást. A négy szektoriális alprogram közül a Comenius a közoktatást, az Erasmus a felsőoktatást, a Leonardo a szakmai képzést (a felsőoktatási szint kivételével), a

Bõvebben...

Fiatalok Lendületben Program

 Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak megállapodása értelmében létrejött Fiatalok Lendületben Program célja a fiatalok tapasztalati tanulásának támogatása nemformális tanulási közegben, ifjúsági projekteken keresztül. A Fiatalok Lendületben Program lehetőséget kínál arra, hogy a fiatalok meglévő készségeiket és képességeiket továbbfejlesszék vagy újakat sajátítsanak el. A Program 2007-től 2013 végéig tart. Röviden a Bõvebben...


Warning: Missing argument 1 for exiria_pagination(), called in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/intercivic/tag.php on line 90 and defined in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/intercivic/functions.php on line 484
12 találat