Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Címke archívum

Jogszabályok: címkével megjelölt bejegyzések megjelenítése
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Civil jog Szlovákiában – Jogi személyek társulása (záujmové združenie právnických osôb)

A polgári törvénykönyv értelmében (Zákon č. 40/1964 §20f-20j) a jogi személyek is alapíthatnak társulást saját érdekeik érvényesítésére vagy más célokra. Az ilyen szervezet a társulási törvény szellemében működik, de tagjai nem polgárok, hanem már szervezetek.

Az említett törvény nagyon lazán szabályozza a társulások működését, nem határozza meg a célokat sem. Ha

Bõvebben...

Az önkéntesség fejlesztése a V4 országaiban

Az önkéntesség fejlesztése a V4 országaiban

Önkéntesség fejlesztése a V4 országaiban - online tanulmány Önkéntesség fejlesztése a V4 országaiban - angol változat  

Civil jog Szlovákiában – Közhasznú szolgáltatásokat nyújtó szervezetek

A közhasznú szervezetek olyan szervezetek, melyek nem kereskedelmi célú szolgáltatásokat nyújtanak. A közhasznú szervezetek jogállását a Szlovák Köztársaság 213/1997 sz. a nonprofit közhasznú szolgáltatásokat nyújtó szervezetekről szóló törvénye szabályozza (Zákon NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby). A törvény szabályozza a szolgáltatások területeit:

egészségügyi ellátás,

Bõvebben...

Civil szektor Szlovákiában – Egyesületek

A társulások olyan szervezetek, amelyekben a tagok közösen kívánják képviselni érdekeiket. A társulás elnevezés szinonimái az "egylet, társaság, egyesület, csoport" kifejezések. A társuláshoz gyakran járul a "polgári" jelző. A társulásokat a 83/1990 számú törvény szabályozza (Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).

A törvény biztosítja a polgárok számára a szabad társulási jogot,

Bõvebben...

Egyesület alapítása lépésről-lépésre

Az egyesület alakításához minimálisan 10 jogi és/vagy természetes személy együttes akarata szükséges (minimális taglétszám); Az egyesületnek tagjai lehetnek a 18. életévüket be nem töltött fiatalok is, de nem tölthetnek be elnöki, vagy titkári tisztet, mert csak korlátozottan jogképesek, pl. a bankok, vagy az APEH előtt érvényesíthető aláírási joguk nincs; A megalakulás kimondásához, illetve - az egyesület nevét, Bõvebben...

Alapítványi törvény – Szlovákia

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nádaciách

ZÁKON

č. 34/2002

z 18. decembra 2001

o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl. I

PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

§ 1 Predmet úpravy

Tento zákon

Bõvebben...

Egyesületi alapszabályminta – Szlovákia

S t a n o v y

občianskeho združenia

  Článok 1. Základné ustanovenia 1/ Názov občianskeho združenia je: (megnevezés) 2/ Sídlom združenia je: (cím) Článok 2. Cieľ a činnosť . Cieľom združenia je: – (a célok, a szervezet küldetése) . Pri napĺňaní cieľa združenie: – (a megvalósítás formái, klubestek, szakmai megbeszélések, továbbképzés, táborok szervezése stb.) Článok 3. Členstvo 1.) Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako Bõvebben...

AZ ÁLLAMI SZFÉRA EGYÜTTMŰKÖDÉSE A 3. SZEKTORRAL

Az állam, felépítése és feladatai A modern állam jellemzői: demokratikus és tiszteletben tartja a polgárok jogait. „Az állam hatalma a polgároktól ered, akik e hatalmat vagy választott képviselőik által, vagy saját maguk közvetlenül gyakorolják” – áll az SZK Alkotmány első cikkelyének 2. bekezdésében. A jogállamban nem az éppen hatalmon lévő politikai irányvonal határozza meg – befolyásolja Bõvebben...

Jogi környezet

A magyarországi jogszabályok az alábbi nonprofit szervezeti formákat ismerik: • egyesület (társadalmi szervezet) • alapítvány • szövetség • közalapítvány • párt által létrehozott alapítvány • közhasznú társaság • nonprofit gazdasági társaság • köztestület Ezen kívül az egyesülési jog biztosítja a bejegyzés nélkül, kötelezettségektől mentesen működő mozgalmak, közösségek létrehozásának jogát is. A kormányzati és a gazdasági szektortól egyaránt jól elkülönülő – tehát igazán civil – szervezeti Bõvebben...


Warning: Missing argument 1 for exiria_pagination(), called in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/intercivic/tag.php on line 90 and defined in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/intercivic/functions.php on line 484
9 találat