A „hálózatépítés“ (networking) fogalma az információs technológiákkal függ össze. Technikai értelemben véve a hálózatépítés számítógépek összekapcsolását jelenti, amelyek ezen a hálózaton belül képesek egymással kommunikálni. Intézményi értelemben véve hálózatként olyan együttműködő szervezeteket értünk, amelyek – amellett, hogy saját tevékenységet fejtenek ki – célcsoportjuk számára lényeges közös cél(ok) érdekében működnek együtt hálózati partnereikkel. A hálózatépítésformálisan és nem formálisan együttműködő hálózatok Bõvebben...