Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Címke archívum

EU: címkével megjelölt bejegyzések megjelenítése
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Az Európai Unió intézményei Szlovákiában, információs irodák

Európai Bizottság Képviselete Szlovákiában Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku Cím: Dom Európy, Palisády 29, 811 06 Bratislava Telefon: 02/5443 1718 Honlap: http://www.europa.sk   Európai Információs Központ Európske informačné centrum Cím: Dom Európy, Palisády 29, 811 06 Bratislava Telefon: 02/5920 3290 Honlap: http://www.europa.sk E-mail: epbratislava@europarl.europa.eu Szolgáltatás: 9-17 óráig, pénteki napon 9-16 óráig   Európai Parlament Információs Irodája Informačná kancelária Európskeho parlamentu Cím: Dom Európy, Palisády 29, 811 06 Bratislava Telefon: 02/5920 3297 Honlap: http://www.europskyparlament.sk E-mail: Bõvebben...

Transznacionális együttműködési programok (CE; SEE)

Több országra kiterjedő és távolabbi térségekkel kialakított együttműködések támogatása létrehozott programok közül a projekttérséget: a Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2007-2013 a Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program 2007-2013   1. Közép-Európai transznacionális program (Central Europe programme – CE)    Programtér: Nyolc EU tagország (Lengyelország, Németország (nem teljes területével), Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Olaszország (nem teljes területével) + Ukrajna (nem teljes területével)   Cél: Bõvebben...

Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI)

Több korábbi program forrásainak „összeolvasztásával” létrehozták az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközt (ENPI – European Neighbourhood and Partnership Instrument). Ez támogatja az EU külső határain átnyúló együttműködéseket. Nálunk a Magyarország-Románia-Szlovákia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 forrásai érhetők el. A program célja: Az együttműködés fokozása és elmélyítése Ukrajna Kárpátalja, Ivano-Frankivszki és Csernovici régiói és a tagállamok Bõvebben...

Leonardo da Vinci program

A Leonardo da Vinci program az Európai Bizottság 1994-ben indult együttműködési programja a szakképzés területén. . 2007-től a program beépül az új Egész életen át tartó tanulás programba. A Leonardo da Vinci program általános célkitűzései az ismeretek, készségek és képesítések megszerzése és felhasználása céljából tartott képzéseken és továbbképzéseken részt vevő személyek támogatása a személyes fejlődés, a Bõvebben...

Közösségi programok

Szinte valamennyi európai politikához kapcsolódik egy-egy a megvalósítást szolgáló közösségi program. Ezek egyaránt tartalmaznak intézkedési (konkrét cselekvéseket, beavatkozásokat) és támogatási elemeket (pályázati programokat). A közösségi programok finanszírozása az EU általános költségvetéséből történik. A közösségi programokat általában minimum 2-3 tagállamot érintő együttműködések keretében érhetők el. Közösségi Programok 2007-2013 között:   Kultúra 2007 (kulturális együttműködések) Európa a Polgárokért (testvér-települési kapcsolatok, Bõvebben...

Erasmus Program

Az Erasmus program a felsőoktatásnak teremt pályázati lehetőségeket. Az Erasmus az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja, mely mostanáig több mint 2,3 millió egyetemi hallgató mobilitását segítette elő Európában. Az egykori Erasmus hallgatók szerint az Erasmus tapasztalat a végzés utáni munkakeresést is megkönnyítette számukra. Az Erasmus hallgatók 60%-a nő és a kiutazó hallgatók 80%-a Bõvebben...

Comenius

Comenius akció az oktatás első, érettségiig terjedő szakaszára összpontosít. Az óvodáktól a középiskolákig (a szakképző intézményeket is ideértve) minden közoktatási intézménynek nyújt pályázati lehetőségeket. Egyrészt az iskolai élet szereplőit (diákok, tanárok, iskolavezetés), másrészt az iskolán kívüli közösséget is érinti (pl. szülői szervezetek, civil szervezetek, önkormányzatok, üzleti szektor, társadalmi partnerek). A Comenius akció célja, hogy hozzájáruljon a Bõvebben...

Egész életen át tartó tanulás Program

Az Európai Unió az oktatást az  Egész életen át tartó tanulás program keretében támogatja. Az Egész életen át tartó tanulás programja gyerekkortól időskorig teljes mértékben lefedi az élethosszig való tanulást. A négy szektoriális alprogram közül a Comenius a közoktatást, az Erasmus a felsőoktatást, a Leonardo a szakmai képzést (a felsőoktatási szint kivételével), a

Bõvebben...

Fiatalok Lendületben Program

 Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak megállapodása értelmében létrejött Fiatalok Lendületben Program célja a fiatalok tapasztalati tanulásának támogatása nemformális tanulási közegben, ifjúsági projekteken keresztül. A Fiatalok Lendületben Program lehetőséget kínál arra, hogy a fiatalok meglévő készségeiket és képességeiket továbbfejlesszék vagy újakat sajátítsanak el. A Program 2007-től 2013 végéig tart. Röviden a Bõvebben...

Európa a polgárokért

Az aktív polgári részvételt előmozdítását szolgálja az Európa a Polgárokért Program. A program e különböző országok polgárainak és szervezetinek együttműködését segíti. Pályázhat: helyi hatóság és szervezet, európai közpolitikákat kutató szervezet, állampolgári csoport, civil szervezet, nonprofit, nem kormányzati szervezet, kamara, oktatási intézmény, önkéntes munkával foglalkozó szervezet, amatőr sporttal foglalkozó szervezet stb. (pályázattípustól függ)  Alprogramok: A) Aktív polgárokat Bõvebben...


Warning: Missing argument 1 for exiria_pagination(), called in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/intercivic/tag.php on line 90 and defined in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/intercivic/functions.php on line 484
11 találat