Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Címke archívum

együttműködés: címkével megjelölt bejegyzések megjelenítése
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Esettanulmány – LEADER

Előzmények

Szlovákiában nagy késéssel – és ennek megfelelően nagy kapkodás közepette – indult csak be a Leader program. A program lényege, hogy a hátrányos helyzetű régiókban átfogó partnerségek alakulnak, amelyeknek célja a térség komplex fejlesztése. A partnerségek közös stratégiát dolgoznak ki, amelyet a felelős minisztérium (Szlovákiában a régiófejlesztési) elfogad és ennek alapján

Bõvebben...

Partnerségi esettanulmányok – szektorok közötti partnerség

Előzmények

Fülek az ország egyik legszegényebb térségének kisvárosa – itt minden érvényes volt a hátrányos helyzetű régiók jellemzéséből: magas munkanélküliség, elvándorlás, alacsony képzettség, kevés munkalehetőség, alacsony bérek, rossz infrastruktúra – ahogyan azt a 2004-es elemzésekben olvashatjuk. Régi emlékeim is ilyenek voltak. Egy képzési sorozat végén a résztvevőkkel közösen ünnepeltünk szerény, de kellemes szalonnasütés

Bõvebben...

AZ ÁLLAMI SZFÉRA EGYÜTTMŰKÖDÉSE A 3. SZEKTORRAL

Az állam, felépítése és feladatai A modern állam jellemzői: demokratikus és tiszteletben tartja a polgárok jogait. „Az állam hatalma a polgároktól ered, akik e hatalmat vagy választott képviselőik által, vagy saját maguk közvetlenül gyakorolják” – áll az SZK Alkotmány első cikkelyének 2. bekezdésében. A jogállamban nem az éppen hatalmon lévő politikai irányvonal határozza meg – befolyásolja Bõvebben...

A GAZDASÁGI SZFÉRA ÉS A 3. SZEKTOR KÖZÖTTI KAPCSOLAT

A gazdasági szféra legfőbb jellemzői:

profitot termel, amelyből fenntartja saját magát, illetve adó formájában hozzájárul a közigazgatási szféra működtetéséhez,

önálló,

költséghatékony és rugalmas,

állami forrásokat csak bizonyos feltételek mellett nyerhet nyílt pályázati versenyben.

A gazdasági szféra támogatási formái:

Cégek részvétele jótékonysági akciókban, projektekben Adományok konkrét szervezeteknek Alapítvány Bõvebben...

Hálózatépítés

A „hálózatépítés“ (networking) fogalma az információs technológiákkal függ össze. Technikai értelemben véve a hálózatépítés számítógépek összekapcsolását jelenti, amelyek ezen a hálózaton belül képesek egymással kommunikálni. Intézményi értelemben véve hálózatként olyan együttműködő szervezeteket értünk, amelyek – amellett, hogy saját tevékenységet fejtenek ki – célcsoportjuk számára lényeges közös cél(ok) érdekében működnek együtt hálózati partnereikkel. A hálózatépítésformálisan és nem formálisan együttműködő hálózatok Bõvebben...

A partnerség keretei politika, stratégia program, projekt, kezdeményezés, stratégia

Az együttműködés irányulhat politika, stratégia, program, projekt vagy kezdeményezés végrehajtására. Ezeket a tervezési kategóriákat mindenképpen érdemes megismerni mielőtt az együttműködési formákra rátérnénk.

Politika

A stratégiai célkitűzéseket, azok prioritásait foglalja magában, nagyobb rendszerek esetében beszélhetünk róla az EU, a Kormányzat.

Stratégia

A stratégia jellemzői:

pontos helyzet meghatározáson alapul célorientált; (hosszabb és rövidebb távra vonatkozó törekvéseket is megfogalmaz); konkrét Bõvebben...

Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI)

Több korábbi program forrásainak „összeolvasztásával” létrehozták az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközt (ENPI – European Neighbourhood and Partnership Instrument). Ez támogatja az EU külső határain átnyúló együttműködéseket. Nálunk a Magyarország-Románia-Szlovákia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 forrásai érhetők el. A program célja: Az együttműködés fokozása és elmélyítése Ukrajna Kárpátalja, Ivano-Frankivszki és Csernovici régiói és a tagállamok Bõvebben...

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés Operatív Program 2007-2013

1. Prioritás: Gazdaság és Társadalom 1.1 Beavatkozás: Határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása Új és meglévő határon átnyúló üzleti/gazdasági infrastruktúrák létesítése, fejlesztés  Új és meglévő határon átnyúló klaszterek támogatása, klaszterek kialakításának elősegítése  A határon átnyúló információszolgáltatás fejlesztése és működtetése kis- és középvállalkozások számára (az együttműködési lehetőségekre fókuszálva) Megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervek, építési tervek, környezeti hatástanulmányok kidolgozása 1.2 Beavatkozás: K+F és innováció együttműködések Bõvebben...

Európa a polgárokért

Az aktív polgári részvételt előmozdítását szolgálja az Európa a Polgárokért Program. A program e különböző országok polgárainak és szervezetinek együttműködését segíti. Pályázhat: helyi hatóság és szervezet, európai közpolitikákat kutató szervezet, állampolgári csoport, civil szervezet, nonprofit, nem kormányzati szervezet, kamara, oktatási intézmény, önkéntes munkával foglalkozó szervezet, amatőr sporttal foglalkozó szervezet stb. (pályázattípustól függ)  Alprogramok: A) Aktív polgárokat Bõvebben...

Aktív polgárság és társadalom

A demokráciának van egy olyan értelmezése, amely szerint az a döntés által érintetteknek a döntésbe való beleszólási jogát illetve lehetőségét jelenti. Annak alapján, hogy a döntésekben miképpen vesznek részt az érintettek, szoktunk beszélni képviseleti (közvetetett) és részvételi (közvetlen) demokráciáról. A képviseleti (közvetetett) demokrácia A döntési folyamatokban, a döntésre jogosultak vesznek részt. A döntésre jogosultak (pl. a választó Bõvebben...


Warning: Missing argument 1 for exiria_pagination(), called in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/intercivic/tag.php on line 90 and defined in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/intercivic/functions.php on line 484
11 találat