Az egyesület alakításához minimálisan 10 jogi és/vagy természetes személy együttes akarata szükséges (minimális taglétszám); Az egyesületnek tagjai lehetnek a 18. életévüket be nem töltött fiatalok is, de nem tölthetnek be elnöki, vagy titkári tisztet, mert csak korlátozottan jogképesek, pl. a bankok, vagy az APEH előtt érvényesíthető aláírási joguk nincs; A megalakulás kimondásához, illetve - az egyesület nevét, Bõvebben...