Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Szlovákia Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2007 – 2013

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Szlovákia Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2007 – 2013

Szlovákiában a 2007-2013 közötti időszakban a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret fogja össze a Strukturális és a Kohéziós Alapokból megvalósuló fejlesztéseket. A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret három fő célterületen működik:

 • konvergencia,
 • regionális versenyképesség
 • foglalkoztatás,

E célterületek mindegyikének prioritásait és intézkedéseit támogatja az európai területi együttműködés.

A konvergencia célkitűzés azoknak a régióknak felzárkóztatására irányul, melyekben a GDP nem éri el az EU27 GDJ-ének75%-át. Szlovákiában csak egy régió nem számít kedvezményezettnek a Pozsonyi régió. A Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés esetében a többi régiónál fejlettebb pozsonyi régió sem marad ki. Sőt az NSRK épp a pozsonyi régió vonzóbbá tétele révén kívánja indikálni Szlovákiában a tudásalapú társadalomhoz, a környezetvédelemhez, foglalkoztatás átalakulásához kapcsolódó gazdasági, társadalmi változásokat.

A célkitűzésekhez kapcsolódóan az NSRK 3 tematikus stratégiai prioritásra fókuszál:

 1. Infrastruktúra és regionális megközelíthetőség (a régiók közszolgáltatásainak hatékonyságát növelő infrastruktúra kialakítása)
 2. Tudás alapú gazdaság (a fenntartható gazdasági növekedés forrásainak növelése. az ipar és a szolgáltatások versenyképességének erősítése
 3. Humán erőforrás (a foglalkoztatás növelése, a tudásalapú gazdaság minőségi igényeinek kielégítése a munkaerő vonatkozásában, valamint a társadalmi integráció növelése a hátrányt szenvedő csoportok esetében.)

Az NSRK 4 horizontális prioritást is meghatároz. Ezek érvényesülése az Operatív Programok összehangolásán keresztül valósul meg.

 1. A marginalizált roma közösségek integrációja (a foglkoztatás bővítése, életszínvonal emelése)
 2. Esélyegyenlőség (Esélyegyenlőség biztosítása mindenki számára, és a diszkrimináció minden formájának megakadályozása)
 3. Fenntartható fejlődés (gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság)
 4. A befogadó információs társadalom fejlesztése

A horizontális prioritások szempontjait Magyarország és Szlovákia „készen” kapta az EU-tól. Ezek érvényesülésének követése fontos párbeszéd területet jelentene. Ugyanakkor jellemzően épp ezek a horizontális szempontok azok, amelyek mentén a civil szervezetek hozzáférhetnek a fejlesztési forrásokhoz. Egyrészt kevés a kifejezetten a civil szektor fejlődését célzó pályázat. Másrészt a szervezetek többségének gazdálkodási helyzete inkább a partnerségeken keresztül történő hozzáférésnek kedvez. Ezen partnerségek építéséhez jelentenek komoly érvet a horizontális prioritások. nem szabad azonban megfeledkezni arról sem, hogy a nemzeti források elérésének indoklása során a szervezeteknek felesleges saját érvrendszert építeni, a nemzeti fejlesztésekhez kapcsolódás támogatási indokként megállja a helyét.

 1. A társadalom informatizálása OP
 2. Versenyképesség és gazdasági növekedés
 3. Kutatás és fejlesztés
 4. Oktatás
 5. Környezetvédelem
 6. Pozsonyi kerület
 7. Közlekedés
 8. Technikai segítségnyújtás
 9. Foglalkoztatás és társadalmi befogadás
 10. Egészségügy
 11. Regionális fejlesztés

Az együttműködéseket látszólag megnehezítheti, hogy Magyarország és Szlovákia Nemzeti Stratégiai Referencia Kerete felépítése eltér egymástól. Az eltérés azonban inkább formai jellegű. A szlovák stratégia inkább egyfajta ágazati logikát követ, a magyar viszont integrálni igyekszik a logikailag összefüggő területeket. Ha a tartalmakat megnézzük sok az egyezés. A civil szervezeteket leginkább érdeklő területeken gyakorlatilag azonos céllal kerülnek ki a pályázati felhívások.

A projekttérség együttműködéseit nem ez akadályozhatja, hanem a források elosztásának aránytalansága. A Kassai kerület – a 2009. december 31-ig leszerződött állapot szerint – a nyolc kerület közül a hatodik helyen áll. A források leginkább Zsolnai, Besztercebányai, Trencsényi kerület felé áramlanak. A kassai kerületet majd kétszer annyi forrás lehívásával előzi meg az Eperjesi kerület, pedig a két régió elvileg egy területfejlesztési régiót alkot.