Partnerstvá

Neziskové organizácie veľmi často spolupracujú medzi sebou aby dosiahli svoje ciele. Preto zverejníme dôležité informácie a materiály na podporu rozvoja partnerstiev.

Mapa zdrojov

Našim cieľom je prezentácia dlhodobých programov, z ktorých neziskové organizácie môžu čerpať finančné prostriedky pre svoju činnosť. Znalosti a informácie o týchto programoch môžu pomôcť organizáciám, aby našli svoje miesto v týchto systémoch a tiež môžu generovať nové projektové nápady. Tiež môžu upresniť a upraviť svoje dlhodobé stratégie pomocou týchto znalostí.

Rozvojová politika

Rozvoj znamená regionálne, celoštátne alebo európske procesy, ktoré pozitívne ovplyvňujú kvalitu života v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne. Dôležitou zásadou rozvojových procesov je, že občania alebo organizácie zastupujúce ich záujmy sa môžu zapojiť.

Prax

V tejto časti sa nachádzajú materiály, ktoré môžeme používať v každodennej praxi. Tieto materiály sme pozbierali pomocou zapojených MVO, ktoré majú bohaté skúsenosti. Táto časť je vlastne veľká databáza, ktorá umožní vyhľadávanie obsahu rôznym spôsobom.

Rozvoj MVO

Potrebné slovensko-maďarské partnerstvá na rozvoj prihraničného regiónu môžu budovať len také MVO, ktoré fungujú stabilne a vypočítateľne.

Projektový
manažment

V slovenskom a maďarskom neziskovom sektore projekty znamenajú oveľa viac ako cieľavedomé, plánované a zhodnotiteľné procesy. V tomto regióne projekty paralelne zvyšujú úspešnosť organizácie a zabezpečujú ich stabilné fungovanie.

Na úvod

Portál  Inter-civic portál chce podporovať cezhraničnú spoluprácu medzi MVO v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne. Obsahuje také informácie a odborné materiály, ktoré sú podstatné pri týchto aktivitách. Ako napríklad databáza na vyhľadávanie partnerov, rozvojové dokumenty na prípravu projektov, mapu zdorjov na ich financovanie.

Odporúčame všetkým organizáciam, ktoré majú záujem o cezhraničnú spoluprácu, či už vpartnerstvách pracujú alebo len plánujú.

Latest Works

sledujte nás