Manual limba romana clasa 5 editura humanitas pdf

Acest format se poate modifica. Manual limba romana clasa 5 editura humanitas pdf butonul de previzualizare înainte de a salva. Acest articol se referă la istoria teritoriului României de astăzi.

României drept subiect istoric de sine stătător. Regatului României și a formelor de organizare intermediare, precum și a evenimentelor care au dus la formarea sa ca stat național. Teritoriul de astăzi al României a fost locuit din cele mai vechi timpuri. Pe baza datelor de care dispun, specialiștii apreciază că primele manifestări de viață omenească pe teritoriul României datează de acum aproximativ 40. Peste triburile de agricultori sedentari de la sfârșitul neoliticului, au venit triburi de păstori din stepele nord-pontice, care sunt presupuse neamuri indo-europene.

La Dârjov s-au găsit și câteva toporașe de mână lucrate din bolovani de silex și cuarțit, prin tehnica de cioplire bifacială, caracteristică culturii abbevilliene. La mijlocul mileniului al VII-lea î. SE Europei societatea omenească cunoștea profunde transformări. Un nou mod de viață aducea achiziții fundamentale pentru civilizația europeană: agricultură, arhitectură, meșteșuguri, practici funerare. Unul dintre cele mai spectaculoase aspecte ale noii societăți îl reprezintă apariția plasticii concretizată într-o diversitate de statuete antropomorfe și zoomorfe. Acestea sunt probabil materializări ale unei complexe vieți spirituale, ale sacrului.

000 de ani, sau 40. Evul Mediu timpuriu, după Alexandru Xenopol, Nicolae Iorga și Constantin Giurescu. Vest: confluența râului Morava cu Dunărea Mijlocie, la granița de astăzi a Slovaciei cu Cehia și Austria, apoi cursul Dunării și chiar dincolo de el. Scorilo și nepot al lui Duras. Cele mai importante momente ale acestor lupte sunt evidențiate pe Columna lui Traian din Roma, realizată de către cel mai mare arhitect al acelor timpuri – Apolodor din Damasc – realizator și al primului pod peste Dunăre, de la Drobeta.

Romanii au ocupat Transilvania și Oltenia de azi, teritorii atunci organizate ca provincii romane. Transilvania și Oltenia după 165-167 de ani de prezență, în anul 273 d. Factorii romanizării au fost administrația, armata, veteranii, coloniștii, urbanizarea, religia, dreptul și învățământul în limba latină. Impactul asupra autohtonilor al acestor factori a fost asimilarea, în mod conștient, a civilizației romane.