Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés Operatív Program 2007-2013

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés Operatív Program 2007-2013

1. Prioritás: Gazdaság és Társadalom

1.1 Beavatkozás: Határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása

 • Új és meglévő határon átnyúló üzleti/gazdasági infrastruktúrák létesítése, fejlesztés
 •  Új és meglévő határon átnyúló klaszterek támogatása, klaszterek kialakításának elősegítése
 •  A határon átnyúló információszolgáltatás fejlesztése és működtetése kis- és középvállalkozások számára (az együttműködési lehetőségekre fókuszálva)
 • Megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervek, építési tervek, környezeti hatástanulmányok kidolgozása

1.2 Beavatkozás: K+F és innováció együttműködések támogatása

 • RTD és innováció infrastruktúrák közös fejlesztése
 • Intézményi kapcsolatok javítása, partnerség elősegítése az egyetemek, kutatóintézetek, innovációs és technológia-központok valamint a vállalkozások között
 •  Közös kutatási projektek végrehajtása, az eredmények terjesztése
 •  Megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervek, építési tervek, környezeti hatástanulmányok kidolgozása

1.3 Beavatkozás: Közös turisztikai projektek elősegítése

 • Közös turisztikai termékek fejlesztése
 • A turistalátványosságok és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra kiépítése és korszerűsítése,
 • Desztináció menedzsment támogatása – desztináció menedzsment szervezetek létrehozása, a turisztikai szervezetek közötti hálózatépítés támogatása
 • Közös turisztikai termékek promóciós és marketing tevékenységének támogatása, a többnyelvű információáramlás elősegítése, javítása

1.4 Beavatkozás: Egészségügy és kockázat-megelőzés

 • Egészségügyi szolgáltatói együttműködések támogatása (közös eszközbeszerzés és –használat, K+F, tréningek, elektronikus egészségbiztosítási kártya bevezetése)
 • Egészségügyi szolgáltatási együttműködések támogatása (sürgősségi ellátás összehangolása, kommunikációs rendszerek fejlesztése, szakellátás fejlesztése)

1.5 Beavatkozás: Partnerségi, program- és projekt menedzsment kapacitások fejlesztése

 • Integrált szervezeti struktúrák fejlesztése, együttműködési hálózatok kialakítása Meglévő fejlesztési tervek, programok harmonizációja, közös stratégiák és tervek kidolgozása
 • Projekt menedzsment és tervezési tevékenységek közös fejlesztése
 • Közös PR tevékenység

1.6 Beavatkozás: Humán erőforrások közös használata és fejlesztése

 • Határon átnyúló együttműködés elősegítése és fejlesztése a közoktatás és a szakképzés/ -oktatás területén
 • Határon átnyúló hálózatok és modellek létrehozásának és együttműködésének támogatása a közoktatási intézmények körében
 • Képzési programok kidolgozása, szervezése és lebonyolítása a szakképző intézményekben
 • A strukturális munkanélküliség javítása érdekében szervezett képzések támogatása, life-long learning támogatása, munkaerő-piaci információszolgáltatás javítása
 • Új és meglévő munkaerő-piaci intézmények hálózatépítésének támogatása

1.7 Beavatkozás: Kisprojekt alap – Emberek közötti kapcsolatépítés

 • Közös innovatív és fenntartható kulturális, szabadidős, és sportesemények szervezése
 • Workshopok, konferenciák, szemináriumok, ösztöndíj-programok, kiállítások szervezése
 • Egymás megértését segítő képzési programok, identitásra és hagyományőrzésre irányuló tevékenységek támogatása (múzeumok, könyvtárak, közösségi házak, örökségvédelmi hivatalok, színházak együttműködésének támogatása; kulturális, művészeti és etnikai értékek védelme)

 

2. Prioritás: Környezet- és természetvédelem, elérhetőség

2.1   Beavatkozás: Határon átnyúló környezetvédelem

 • Vízgazdálkodás: határon átnyúló, meglévő intézményi együttműködések fejlesztése; a vízgazdálkodás harmonizációja az árvíz és a szennyezések megelőzése és kezelése területén; árvíz-előrejelző rendszerek kiépítése és működésük harmonizálása; árvíztározók létesítése; a vízminőség javítása
 • Környezetvédelem: hatékony hulladékgazdálkodás megteremtése, recycling támogatása
 •  Megújuló energiaforrások – infrastruktúrák létrehozásának támogatása (új technológiák bevezetése, bemutatása; határon átnyúló hálózatosodás támogatása)
 • Közös programok, tanulmányok és stratégiák kidolgozása

 

2.2   Beavatkozás: Természetvédelmi együttműködés

 • Új és meglévő, határon átnyúló Nemzeti Parkok és természetvédelmi területek (NATURA 2000) együttműködésének támogatása
 • PR-tevékenység: közös konferenciák, workshopok, kiállítások szervezése, többnyelvű promóciós anyagok elkészítése
 • A környezetvédelmi infrastruktúrák javításának vizsgálata közös programok szervezésén, tanulmányok elkészítésén keresztül

 

2.3   Beavatkozás: Kisléptékű közlekedési infrastruktúra fejlesztése, utak, kerékpárutak, közösségi közlekedés fejlesztése

 • A határ mentén elhelyezkedő településeket összekötő, határon átnyúló utak, kerékpárutak szélesítése, építése, felújítása
 • Határon átnyúló, közösségi közlekedés infrastruktúrájának és kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztése; eszközbeszerzés; új, határon átnyúló, rendszeres közösségi közlekedést lehetővé tévő szolgáltatások fejlesztése, menetrendek összehangolása (határon átnyúló vasúti, busz- és légi közlekedés)
 • Megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása, műszaki tervek, építési tanulmányok, környezeti hatástanulmányok, vasútfejlesztés vizsgálatára irányuló tanulmányok készítése

2.4   Beavatkozás: Folyókon való jobb határátkelési lehetőségek elősegítése

 •  Folyókon átívelő kisléptékű hídépítés, -felújítás
 • Kompok és kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése
 • Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, építési tervek, műszaki tervek, környezeti hatástanulmányok elkészítése

2.5      Beavatkozás: Információtechnológiai fejlesztések

 • Szélessávú Internet infrastruktúrájának kiépítése/ az Internet-kapcsolat megteremtése/kiszélesítése az elzártabb településeken
 • Tanulmányok közös kidolgozása
 • Közösségi programok IT területén
 • A média bármely formájának kialakítása a határon átnyúló tevékenységeket érintő nyilvánosság biztosítása érdekében