Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Financovanie MVO

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Financovanie MVO

MVO väčšie programy a aktivity môžu financovať iba z externých zdrojov. O takúto podporu môžeme požiadať rôzne fondy a nadácie. V každom prípade však ide o zložitý proces, ktorý sa začína dlho pred napísaním žiadosti o podporu.

Pred vypracovaní žiadostí

Žiadosť je konečný produkt a nie surovina. Bohužiaľ väčšina organizácií si to neuvedomuje.

Častým problémom sú aj chýbajúce skúsenosti organizácie – chceli by realizovať veľké projekty a pritom nemajú kapacitu na manažment, administráciu a pod. Na veľké programy a projekty potrebujeme silné pozadie – odborné, administratívne aj finančné. A v prvom rade potrebuje dlhodobú stratégiu, udržateľné plány na ďalší rozvoj činnosti.

Bez týchto všetky aktivity budú chaotické a efektivita sa klesá.

Systém cieľov a prostriedkov

V tomto prípade myslíme hlavne na ciele organizácie. Môžeme to nazvať ako poslanie, misia. V každom prípade ide a hlavný motor celej činnosti a existencie organizácie. Bez jasnej definície týchto cieľov členstvo sa nemôže stotožniť s organizáciou. A bez toho práca bude menej efektívna, výsledky a slabšie a ľudia nespokojní.

Spôsob dosiahnutie cieľov je rovnako dôležité. Rôzne formy činnosti sa môžu navzájom doplňovať ale aj protirečiť. Preto je podstatné aby členstvo, ktoré rozhoduje v strategických otázkach organizácie pravidelne prediskutoval túto tému. Najlepšie každý rok – keď činnosť je rozsiahlejšie, je možné aj častejšie. Na týchto diskusiách veľmi objektívne musíme hodnotiť nasledujúce aspekty:

 • Aký prostriedky – činnosť, služba, program atď. – sme používali v minulom období?

 • Aký bol výsledok, efektivita, ohlas cieľovej skupiny?

 • Ako sme to zvládli, aký názor majú členovia a spolupracovníci?

 • Aký bude ďalší krok?

Napríklad v oblasti mládežníckej práce môžeme vyberať medzi najrôznejšími prostriedkami – voľnočasové programy, drogová prevencia, rozvoj talentov, výchova a pod. Logicky vyberáme na základe nasledujúcich kritérií:

 • dopyt – čoho je nedostatok v danom regióne (neorganizujme programy, keď to už robia štyri rôzne inštitúcie),

 • vlastná kapacita – hlavne ľudské zdroje (drogová prevencia bez kvalitného odborníka viac škodí ako pomáha),

 • externé podmienky – možnosti danej lokality (miestností, zariadenia a pod.),

 • podpora prostredia – myslíme na sociálne prostredie, na komunitu – bez toho program nebude udržateľný (veľa dobrých projektov znemožnil odpor komunity, typicky na výstavbu hospice-ov, detských domovov alebo liečební na drogovú závislosť.)

Strategické plánovanie

Keď doteraz uvedené podmienky vo vašej organizácií ešte nie sú vytvorené, potrebujete strategické plánovanie. Nie je to nič ireálne – aj malá, začínajúca organizácia môže vypracovať svoju vlastnú stratégiu na 3-5 rokov.

Presný postup plánovania nájdete pod heslom „Strategické plánovanie“

Tu vymenujeme len výstupy celého procesu:

 1. Strategické ciele – dlhodobé, niekedy na celé desaťročia

 2. Rozpočet stratégie

 3. Komplexné programy – na dosiahnutie dlhodobých cieľov

 4. Programový rozpočet

 5. Projekty – na prevádzku programov

 6. Rozpočet projektu

 7. Žiadosti o grant (spolu s rozpočtom) – na financovanie celého procesu