Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI)

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI)

Több korábbi program forrásainak „összeolvasztásával” létrehozták az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközt (ENPI – European Neighbourhood and Partnership Instrument). Ez támogatja az EU külső határain átnyúló együttműködéseket. Nálunk a Magyarország-Románia-Szlovákia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 forrásai érhetők el.

A program célja: Az együttműködés fokozása és elmélyítése Ukrajna Kárpátalja, Ivano-Frankivszki és Csernovici régiói és a tagállamok támogatott illetve “szomszédos” határ menti régiói között, környezeti, szociális és gazdasági szempontból fenntartható módon. A Közös Operatív Programban a következő specifikus célok kerültek meghatározásra, amelyek az átfogó programcél megvalósítását segítik elő:

  1. a tudástranszfer és tapasztalatcsere támogatása a közös üzleti fejlesztések elősegítése érdekében, valamint a térség turisztikai vonzerejének növelése;
  2. a levegő, víz, talaj és erdők minőségének javítása és a környezetkárosítás kockázatának csökkentése;
  3. a határ menedzsment hatékonyságának növelése az Ukrajnával közös határszakaszokon;
  4. a közszolgáltatások hatékonyságának növelése és a társadalmi csoportok közötti kölcsönös megértés elősegítése.

 

Prioritások:

1.     Gazdasági és társadalmi fejlődés

1.1.  Határon átnyúló turizmus fejlesztés

–       Turisztikai infrastruktúra építése és korszerűsítése;

–       IT alapú szolgáltatások kialakítása és fejlesztése, úgy mint turisztikai létesítmények és látványosságok integrált és interaktív adatbázisai, WLAN és “Hot Spot” internet hozzáférés kialakítása a falusi turizmus számára stb.; stb.

 

1.2. A KKV-k közötti és az üzleti együttműködés fejlődésének támogatása

–       Üzleti infrastruktúra létesítése és továbbfejlesztése;

–       K+F infrastruktúra fejlesztése;

–       A nők, mozgáskorlátozott vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok által történő cégalapítást valamint a környezetbarát projektek fejlesztését támogató sajátos tevékenységek; stb.)

 

2.     Környezeti minőség javítása

2.1. Környezetvédelem, a természeti erőforrások fenntartható használata és menedzsmentje

–       A természeti erőforrás menedzsment fejlesztése, beleértve a nemzeti parkok és erdészetek irányítását;

–       Tájvédelem, a biodiverzitás és az öko-rendszerek megőrzése;

–       A természeti erőforrások környezettudatos fenntartható kiaknázása; stb.)

 

2.2. Felkészülés a vészhelyzetek közös kezelésére

–       az árvízvédelmi intézkedések összehangolása;

–       Környezetszennyezési  (levegő, víz, talaj) monitoring rendszerek stratégiai és műszaki tervezése, és létesítése. stb.

 

3.     Határok hatékonyságának növelése

3.1. Határátkelőhelyek közlekedési infrastruktúrájának és felszerelésének fejlesztése

–       Határellenőrzési infrastruktúra és felszerelés javítása (a schengeni követelmények figyelembevételével);

–       A határátkelőkhöz vezető utak építése és korszerűsítése;

–       Vámeljárás akadálymentesítése és összehangolása,

–       Tisztviselők közötti tapasztalat és tudástranszfer, stb.

 

4.     Emberek közötti együttműködés

4.1. Intézményi együttműködés

–       Az „egész életen át tartó tanulás” gyakorlatát elősegítő rendszerek, tervek és tevékenységek támogatása;

–       Kulturális örökségvédelem és annak bemutatása, új kulturális termékek kialakítása és bemutatása;

–       Bűnügyi információcsere és a bűnözői kockázatok és csoportok elleni közös fellépés; stb.

 

4.2. Emberek közötti (people-to-people) együttműködés – kisléptékű projektek

–       Know-how csere támogatása;

–       Különböző közös kisléptékű tevékenységek, úgy mint:

–       a helyi közösségek közös identitásának és hagyományainak megőrzését szolgáló tevékenységek,

–       közös kulturális és sportesemények szervezése, stb.