Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Civil jog Szlovákiában – Jótékonysági alapok

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Civil jog Szlovákiában – Jótékonysági alapok

A jótékonysági alap a másik formája a vagyontársításnak. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 147/1997 sz. a jótékonysági alapokról szóló törvénye (Zákon NR SR Z.z. o neinvestičných fondoch) foglalkozik velük. Csupán abban különbözik az alapítványoktól, hogy vagyonát csak pénz képezheti, valamint nincs alaptőkéje, vagy alsó határa a vagyonának. A törvény láthatóan az alapítványi forma alapján volt kidolgozva, sokban megegyezik azzal. Célja, küldetése ugyanazokra a területekre korlátozódik, mint az alapítványoknál. Legfőbb döntéshozó és végrehajtó szervei szintén a kuratórium és a kurátor. Ugyanolyan feltételekkel gyarapíthatja vagyonát, mint az alapítványok.

Lényeges különbség csak néhány kérdésben mutatkozik:

 • a működési költségek nem haladhatják meg a költségvetés 15%-át,

 • nem kötelező az ellenérző szerv létrehozása – semmilyen formában,

 • az alapításhoz alapító okiratra és alapszabályra is szükség van,

 • hiteles könyvvizsgálatra csak 5.000.000 Sk feletti vagyonnál van szükség. Éves jelentését az üzleti közlönyben kell megjelentetnie.

Bejegyeztetés

A jótékonysági alapok bejegyző szerve az a kerületi hivatal, amelyhez közigazgatásilag a székhelye tartozik. Az alapok központi nyilvántartását a belügyminisztérium vezeti. Az alap létrehozásánál a kötelező legalacsonyabb betét 2.000 Sk. A bejegyzést a bejegyzési indítvánnyal (Návrh na registráciu) kezdeményezzük, melyhez csatolni kell:

 • az alapító okiratot egy közjegyzői jegyzőkönyv formájában (ha egy személyről van szó), vagy az alapító szerződést (ha több alapítóról van szó),

 • az alapszabályt, mely tartalmazza az előírt alaki kellékeket, a betétéről szóló nyilatkozatot.

Az alapító okiratnak a következőket kell tartalmaznia:

 • megnevezés és székhely,

 • az időtartamot, amelyre az alapítványt létrehozzák – ez lehet korlátlan is,

 • támogatott célok,

 • az alapító vagy alapítók adatait (név, cím, azonosító számok),

 • az alapításhoz felajánlott betét összegét,

 • az ideiglenes jogi képviselő megnevezését, aki a bejegyzést intézi.

Az alapszabálynak tartalmaznia kell:

 • megnevezés és székhely,

 • támogatott célok,

 • a célcsoportot, akiket az alap támogatni fog,

 • az alap szerveinek leírását és jogköreit,

 • a működési költségek fajtáit és mértékét,

 • a vagyoni rendezés formáját és módját felszámolás esetére,

 • az alapító(k) esetleges jogutódját.