Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Civil jog Szlovákiában – Jogi személyek társulása (záujmové združenie právnických osôb)

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Civil jog Szlovákiában – Jogi személyek társulása (záujmové združenie právnických osôb)

A polgári törvénykönyv értelmében (Zákon č. 40/1964 §20f-20j) a jogi személyek is alapíthatnak társulást saját érdekeik érvényesítésére vagy más célokra. Az ilyen szervezet a társulási törvény szellemében működik, de tagjai nem polgárok, hanem már szervezetek.

Az említett törvény nagyon lazán szabályozza a társulások működését, nem határozza meg a célokat sem. Ha ilyen jogi formában kívánunk szervezetet létrehozni, akkor csak arra kell vigyázni, hogy az alapító szerződésbe és az alapszabályba szerepeljen világosan, hogy a szervezet non-profit (nezisková organizácia).

Az ilyen szervezetekre ugyanazok az adó és egyéb törvények vonatkoznak, mint a többi non-profit formára. Egyetlen különbség, hogy az 1%-os törvény nem vonatkozik ezekre, tehát jogi személyek társulása nem fogadhat 1%-ot.

A jogi személyek társulásának alapításához kell:

  • legalább két szervezet, amely alapítószerződésben vagy alakuló gyűlés jegyzőkönyvében kinyilatkoztatja az alapítás szándékát,

  • egy alapszabály, amely leginkább a polgári társulásokéhoz hasonlít,

  • egy bejegyzési indítvány, amelyben fel kell tüntetni az eljárásban jogosult személyek nevét és funkcióját,

  • egy okmánybélyeg 2 000.- Sk értékben.

A bejegyzést 1990 óta a székhely szerinti kerületi hivatal végzi, itt vezetik az ilyen szervezetek nyilvántartását.

Ez a jogi forma napjainkban már bármelyik támogatónál pályázhat.