Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Projektmenedzsment elmélet: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

A projekt tervezése

A projekt tervezése alatt értjük a projekteredmény meghatározását és mindennek a felsorolását, amire szükségünk van ahhoz, hogy ezt az eredményt elérjük a meghatározott minőségben, időben és költségekkel. A tervezés meghatározza az egész projekt minőségét. Ezért a projekt olyan lesz, amilyenek a tervei. Természetesen, a projekt egyedi jellegénél fogva, mindent nem tudunk a legaprólékosabban előre megtervezni. A projekt tervezése a következő lépésekből áll: Meghatározzuk a projekt céljait. Felsoroljuk azokat a részeredményeit a projektnek, melyek megvalósítása a projektcélok eléréséhez vezet. Felsoroljuk az emberi erőforrásokat, melyekre a projekt folyamán szükségünk lesz. Felsoroljuk az Bõvebben...

A projektciklus

Minden projekt három részből áll:

Tervezés Kiviteezés Értékelés

 Tervezés

A projektet abban a pillanatban kezdjük el tervezni, amikor megszületik a projektötlet. Először azt vizsgáljuk, hogy támogatja-e szervezetünk stratégiáját. Ha támogatja, elkészítünk néhány projekttervezetet, vagyis felsoroljuk különböző változatait a projektnek.

 A tervezetekből lehet több is. Két szempontból vizsgáljuk mindegyiket: Hogyan támogatják szervezetünk stratégiáját és ezzel a küldetését? Milyen erőforrásokra lenne szükségünk a kivitelezésükhöz (alkalmazottak, önkéntesek, hely, pénz stb.)? Melyek állnak ezek közül a rendelkezésünkre és melyek szervezetünk számára reálisan hozzáférhetőek? Minden Bõvebben...

2 találat