Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Projektmenedzsment: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Az önkéntesség fejlesztése a V4 országaiban

Az önkéntesség fejlesztése a V4 országaiban

Önkéntesség fejlesztése a V4 országaiban - online tanulmány Önkéntesség fejlesztése a V4 országaiban - angol változat  

Manažment projektu – Logický rámec

Pred začatím prípravy logického rámca uskutočníme analýzu problémov, najčastejšie cez srom problémov, v ktorom sú problémy umiestnené hierarchicky. Na základe stromu problémov pripravíme strom cieľov tak, že problémy premeníme na ciele. Jednotlivé vetvy stromu cieľov naznačujú možné stratégie na dosiahnutie cieľa umiestneného na hierarchicky najvyššej úrovni. Pred plánovaním projektu sa rozhodneme pre jednu z týchto stratégií a pripravíme plán projektu pre túto stratégiu.

Bõvebben...

Strategické plánovanie heslovite

V nasledujúcej časti veľmi krátko zhrneme postup strategického plánovania

Proces plánovania

1. štartovanie – úvodná etapa

2. misia, vízia, hodnotová hierarchia organizácie

3. analýzy – organizácie, prostredia, cieľových skupín, problematiky, portfólia

4. identifikácie vybranej oblasti problematiky

5. sformulovanie cieľov

6. vypracovanie konkrétnych plánov

1. Štart – začneme s plánovaním

Vyjasnenie si potreby a

Bõvebben...

Európa 2020 stratégia leírása

Európa akkor lehet sikeres, ha közösen, unióként lép fel. Stratégiára van szükségünk ahhoz, hogy megerősödve kerüljünk ki a válságból, és hogy olyan intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá tegyük az EU-t, amelyben magas a foglalkoztatottság és a termelékenység, és erős a társadalmi kohézió. Az Európa 2020 a 21. század európai szociális piacgazdaságának képét festi elénk. europa2020_komplett

Fiatalok részvétele

Mit jelent a részvétel fogalma az európai ifjúságpolitikában? Az Európa Tanács 2002-nen chartát fogadott el a fiatalok részvételről (Az Európai Tanács 237. határozata, 1992. (Európai Charta a fiatalok részvételéről a helyi közösségek és régiók életében). E szerint: „A fiatalok részvétele a közösségi ügyekben lehetőség, hogy teljes életet éljenek helyi közösségükben. Ez alapvető feltétel, ha aktív szerepet kívánnak játszani a társadalmi változásokban. Segítséget nyújt a társadalomba való beilleszkedésükhöz, elősegíti a változtatás igényét, a Bõvebben...

A projekt tervezése

A projekt tervezése alatt értjük a projekteredmény meghatározását és mindennek a felsorolását, amire szükségünk van ahhoz, hogy ezt az eredményt elérjük a meghatározott minőségben, időben és költségekkel. A tervezés meghatározza az egész projekt minőségét. Ezért a projekt olyan lesz, amilyenek a tervei. Természetesen, a projekt egyedi jellegénél fogva, mindent nem tudunk a legaprólékosabban előre megtervezni. A projekt tervezése a következő lépésekből áll: Meghatározzuk a projekt céljait. Felsoroljuk azokat a részeredményeit a projektnek, melyek megvalósítása a projektcélok eléréséhez vezet. Felsoroljuk az emberi erőforrásokat, melyekre a projekt folyamán szükségünk lesz. Felsoroljuk az Bõvebben...

A projektciklus

Minden projekt három részből áll:

Tervezés Kiviteezés Értékelés

 Tervezés

A projektet abban a pillanatban kezdjük el tervezni, amikor megszületik a projektötlet. Először azt vizsgáljuk, hogy támogatja-e szervezetünk stratégiáját. Ha támogatja, elkészítünk néhány projekttervezetet, vagyis felsoroljuk különböző változatait a projektnek.

 A tervezetekből lehet több is. Két szempontból vizsgáljuk mindegyiket: Hogyan támogatják szervezetünk stratégiáját és ezzel a küldetését? Milyen erőforrásokra lenne szükségünk a kivitelezésükhöz (alkalmazottak, önkéntesek, hely, pénz stb.)? Melyek állnak ezek közül a rendelkezésünkre és melyek szervezetünk számára reálisan hozzáférhetőek? Minden Bõvebben...

Ajánlás a projektmenedzsment témakörhöz

A magyar és a szlovák civil szektorban a projektek valójában többet jelentenek a szervezetek erőforrásainak, tevékenységeinek célszerű, ütemezett és értékelhető hasznosításánál. A térségben a projektek egyszerre járulnak hozzá a civil szervezetek munkájának sikeréhez, valamint a működésük, biztonságosabbá. kiszámíthatóbbá tételéhez. S ez fordítva is igaz. egy-egy rosszul tervezett, rosszul megvalósított projekt nyomán az adott szervezet működése omolhat össze. A portálon is azért kapott helyet a projektmenedzsment tárgyköre, mert szervesen kapcsolódik a Bõvebben...

8 találat