Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Forrástérkép: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, illetve utódja  az Új Széchenyi Terv a  stratégia, amely mentén Magyarország 2007-2013 között részesedik az EU Strukturális Alapokból és Kohéziós Alapból. Magyarország 2007 és 2013 között az EU kohéziós politikája keretében 2004-es árakon számolva 22,4 milliárd euró fejlesztési forrásra jogosult, amelyet hazai társfinanszírozás és magántőke is kiegészít. Mindezen felül az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból még mintegy 3,4 milliárd euró Bõvebben...

Leonardo da Vinci program

A Leonardo da Vinci program az Európai Bizottság 1994-ben indult együttműködési programja a szakképzés területén. . 2007-től a program beépül az új Egész életen át tartó tanulás programba. A Leonardo da Vinci program általános célkitűzései az ismeretek, készségek és képesítések megszerzése és felhasználása céljából tartott képzéseken és továbbképzéseken részt vevő személyek támogatása a személyes fejlődés, a munkavállalói esélyek és az európai munkaerőpiacon való érvényesülés megkönnyítése érdekében a szakoktatási és -képzési rendszerek, intézmények Bõvebben...

Közösségi programok

Szinte valamennyi európai politikához kapcsolódik egy-egy a megvalósítást szolgáló közösségi program. Ezek egyaránt tartalmaznak intézkedési (konkrét cselekvéseket, beavatkozásokat) és támogatási elemeket (pályázati programokat). A közösségi programok finanszírozása az EU általános költségvetéséből történik. A közösségi programokat általában minimum 2-3 tagállamot érintő együttműködések keretében érhetők el. Közösségi Programok 2007-2013 között:   Kultúra 2007 (kulturális együttműködések) Európa a Polgárokért (testvér-települési kapcsolatok, a civilek részvétele, közös európai tudat formálása) Fiscalis 2013 (adózási rendszerek működésének javítása) Alapvető jogok és igazságügy Bõvebben...

Erasmus Program

Az Erasmus program a felsőoktatásnak teremt pályázati lehetőségeket. Az Erasmus az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja, mely mostanáig több mint 2,3 millió egyetemi hallgató mobilitását segítette elő Európában. Az egykori Erasmus hallgatók szerint az Erasmus tapasztalat a végzés utáni munkakeresést is megkönnyítette számukra. Az Erasmus hallgatók 60%-a nő és a kiutazó hallgatók 80%-a a családban az első, aki külföldön is tanul. A program konkrét célja mennyiségében és minőségében növelni Bõvebben...

Comenius

Comenius akció az oktatás első, érettségiig terjedő szakaszára összpontosít. Az óvodáktól a középiskolákig (a szakképző intézményeket is ideértve) minden közoktatási intézménynek nyújt pályázati lehetőségeket. Egyrészt az iskolai élet szereplőit (diákok, tanárok, iskolavezetés), másrészt az iskolán kívüli közösséget is érinti (pl. szülői szervezetek, civil szervezetek, önkormányzatok, üzleti szektor, társadalmi partnerek). A Comenius akció célja, hogy hozzájáruljon a közoktatás minőségének fejlődéséhez, erősítse annak európai dimenzióját, illetve segítse a nyelvtanulást. Kiemelten támogat néhány fontos általános Bõvebben...

Egész életen át tartó tanulás Program

Az Európai Unió az oktatást az  Egész életen át tartó tanulás program keretében támogatja. Az Egész életen át tartó tanulás programja gyerekkortól időskorig teljes mértékben lefedi az élethosszig való tanulást. A négy szektoriális alprogram közül a Comenius a közoktatást, az Erasmus a felsőoktatást, a Leonardo a szakmai képzést (a felsőoktatási szint kivételével), a Grundtvig pedig a felnőttoktatást támogatja. Ezeket a szektoriális programcsomagokat egészítik ki azok a transzverzális programok,

Bõvebben...

Fiatalok Lendületben Program

 Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak megállapodása értelmében létrejött Fiatalok Lendületben Program célja a fiatalok tapasztalati tanulásának támogatása nemformális tanulási közegben, ifjúsági projekteken keresztül. A Fiatalok Lendületben Program lehetőséget kínál arra, hogy a fiatalok meglévő készségeiket és képességeiket továbbfejlesszék vagy újakat sajátítsanak el. A Program 2007-től 2013 végéig tart. Röviden a program célkitűzéseiről A fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása, különös tekintettel az Európa-polgári szerepükre, A fiatalok Bõvebben...

Európa a polgárokért

Az aktív polgári részvételt előmozdítását szolgálja az Európa a Polgárokért Program. A program e különböző országok polgárainak és szervezetinek együttműködését segíti. Pályázhat: helyi hatóság és szervezet, európai közpolitikákat kutató szervezet, állampolgári csoport, civil szervezet, nonprofit, nem kormányzati szervezet, kamara, oktatási intézmény, önkéntes munkával foglalkozó szervezet, amatőr sporttal foglalkozó szervezet stb. (pályázattípustól függ)  Alprogramok: A) Aktív polgárokat Európának: 1. Testvérvárosi program: 1.1 Testvérvárosok polgárainak találkozói, 1.2 Testvérvárosok tematikus hálózata. 2. Állampolgári projektek Bõvebben...

Ajánlás a forrástérkép témakörhöz

A portált elsősorban azoknak a civil szervezeteknek szánjuk, amelyek működése, szakmai és szakpolitikai tevékenysége határon átnyúló kapcsolatokon és civil együttműködéseken keresztül fejleszthető tovább. Ezért a portálon eltekintünk az aktuális pályázati lehetőségek figyelésétől és közvetítésétől. Helyette azokat a támogatási programokat mutatjuk be, amelyekkel a civil szervezetek hosszabb távon számolhatnak. A bemutatott pályázati lehetőségek azért érdekesek, mert nem egyszerűen pénzszerzés lehetőségét villantják fel. Az európai, illetve EU forrásokból társfinanszírozott támogatási programok céljainak, Bõvebben...

19 találat