Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Társadalom-kultúra: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Európa 2020 stratégia leírása

Európa akkor lehet sikeres, ha közösen, unióként lép fel. Stratégiára van szükségünk ahhoz, hogy megerősödve kerüljünk ki a válságból, és hogy olyan intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá tegyük az EU-t, amelyben magas a foglalkoztatottság és a termelékenység, és erős a társadalmi kohézió. Az Európa 2020 a 21. század európai szociális piacgazdaságának képét festi elénk. europa2020_komplett

Az emberi jogok biztosáról szóló törvény – Szlovákia – teljes terjedelem

Zákon o verejnom ochrancovi práv č. 564/2001 Z.z. zo 4. decembra 2001 O VEREJNOM OCHRANCOVI PRÁV Zmena: 411/2002 Z.z. Zmena: 551/2003 Z.z. Zmena: 215/2004 Z.z. Zmena: 523/2004 Z.z. , 618/2004 Z.z. Zmena: 122/2006 Z.z. Zmena: 400/2009 Z.z. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: § 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje a) rozsah a spôsob, ktorým sa verejný ochranca práv 1) ako nezávislý orgán podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov Bõvebben...

AZ ÁLLAMI SZFÉRA ÉS AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG I.

Állam

A francia filozófus báró Charlesa de Montesquieu óta a politológiában és jogban, de általában is a hatalmat három összetevőre bontjuk:

törvényalkotóra = legislatíva

végrehajtóra = exekutíva

igazságszolgáltatásra = justícia

Másképpen fogalmazva a hatalom felosztásáról van szó a:

a parlament

a kormány

és az igazságszolgáltatás

között.

Állam– hierarchia és rendszer

Az állam maga összetett rendszer. Az intézmények, szervek és személyek jelenítik

Bõvebben...

AZ ÁLLAMI SZFÉRA ÉS AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG II.

A közigazgatás rendszere Államigazgatás

Szlovákiában a következő minisztériumok működnek:

Gazdasági Minisztérium SR,

Pénzügyminisztérium,

Közlekedési, postai és telekommunikációs Minisztérium,

Mezőgazdasági Minisztérium,

Építésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,

Belügyminisztérium,

Honvédelmi Minisztérium,

Igazságügyi Minisztérium,

Külügyminisztérium,

Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium,

Környezetvédelmi Minisztérium,

Iskolaügyi Minisztérium,

Kulturális Minisztérium,

Egészségügyi Minisztérium.

Szlovákiában a következő központi szervek működnek még az államigazgatásban:

Kormányhivatal -

Bõvebben...

Digitális versenyképesség (EU; Szlovákia, Magyarország)

Az Európai Bizottság 2010 májusában adta ki jelentését Európa digitális versenyképességéről. A jelentés szerint az európai digitális gazdaság egyre erősebb, minden gazdasági ágazatban terjed, és életünk minden területére hatással van. Az elmúlt 15 év során az európai termelékenység terén elért növekedés felerészben az információs és kommunikációs technológiáknak (IKT) köszönhető. Tíz európai polgár közül hat használja az internetet A jelentés különösebb kommentár nélkül közli, hogy tíz európai polgár közül hatan rendszeresen használják az Bõvebben...

Európa2020 Startégia – Inkluzív növekedés – magas foglalkoztatás, valamint gazdasági, szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság

Az inkluzív növekedés azt jelenti, hogy magas foglalkoztatottság, a készségek fejlesztésébe való beruházás, a szegénység leküzdése és a munkaerőpiac modernizálása, valamint képzési és szociális védelmi rendszerek révén az emberek képessé válnak az előttük álló változások felmérésére, a változások kezelésére és összetartóbb társadalom kialakítására. Rendkívül fontos szempont az is, hogy a gazdasági növekedés előnyei az Unió teljes területére eljussanak – beleértve a legkülsőbb régiókat is –, tehát erősítsék a területi kohéziót. Bõvebben...

Európa2020 Stratégia – „Szegénység elleni európai platform” kiemelt kezdeményezés:

E kezdeményezés célja, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évére alapozva biztosítsa a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, felhívja a figyelmet a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők alapvető jogaira, és elismertesse azokat, ezáltal pedig lehetővé tegye, hogy ezek az emberek méltóságban, a társadalom aktív tagjaként élhessenek. Uniós szinten a Bizottság a következő célokon fog munkálkodni: A társadalmi kirekesztés és szociális védelem terén eddig alkalmazott nyitott koordinációs módszer átalakítása Bõvebben...

Európa2020 Stratégia – Európai Digitális menetrend közösségi kezdeményezés

A „zászlóshajó kezdeményezés” ismertetése előtt fontos megjegyezni, hogy a Digitális Menetrend jóval több a civil szerveztek számára fontos témakört érint, mint az első látásra tűnhet.  A tárgykört érdemes abból a szempontból is megvizsgálni, hogy az információs társadalom építése során gyakran az „off-line világban” is lezajlott vagy éppen most folyó folyamatok mennek végbe. Így nézve nem tűnik annyira a földtől elrugaszkodottnak azt javasolni a szervezetek számára, hogy legalább az olyan „klasszikus” Bõvebben...

Európa2020 Stratégia

2010-ben indult az Európa2020 Stratégia. Még mindig sok a kérdőjel a Stratégia életképességével, hasznával kapcsolatban. Ez érthető, hiszen elődje a Lisszaboni Stratégia több szempontból is kudarcot hozott. Tulajdonképpen azokat a célokat, amelyeket eredetileg kitűzött nem sikerült valóra váltania. Ha a civil szervezetek szempontjából nézzük a lisszaboni stratégiát, talán nem is annyira lehangoló a kép, mint a gazdaság oldaláról nézve. Az emberi erőforrásokat érintő területek súlya, koordinációja ugyanis érezhetően javult. Nyilván Bõvebben...

Oktatási Operatív Program – Szlovákia

Az Oktatási Operatív Program 2007-2013 a Szlovák Köztársaság Nemzeti Stratégiai Referencia Keretéhez (NSRK) illeszkedik. (A NSRK tervezést, funkcióját tekintve ugyanaz mint nálunk az Új Magyarország Fejlesztési Terv). Az NSRK három stratégiai prioritás mentén épül fel: 1. Infrastruktúra és 1.      1 A regionálisinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése 2.      Tudásalapú gazdaság építése 3.      Emberi erőforrások fejlesztése   Az NSRK emellett 4 horizontális jellegű (valamennyi, legalábbis több Operatív Program és támogatási projekten keresztül érvényesülő) célkitűzést tartalmaz.   a marginalizált roma Bõvebben...

11 találat