Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Részvétel színterei: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Európa 2020 stratégia leírása

Európa akkor lehet sikeres, ha közösen, unióként lép fel. Stratégiára van szükségünk ahhoz, hogy megerősödve kerüljünk ki a válságból, és hogy olyan intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá tegyük az EU-t, amelyben magas a foglalkoztatottság és a termelékenység, és erős a társadalmi kohézió. Az Európa 2020 a 21. század európai szociális piacgazdaságának képét festi elénk. europa2020_komplett

Civil párbeszéd

Civil szervezet A „civil szervezet” meghatározás Magyarországon az egyesülési jogról szóló törvény alapján létrehozott társadalmi szervezeteket, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott alapítványok általános megjelölésére szolgál. E kifejezést mi két ok miatt használjuk. Egyrészt, hogy rövidebb mondatokat írhassunk, mintha minden szervezeti formát mindig felsorolnánk. Másrészt, mert a szervezetek – bármilyen formában működnek is – a legalapvetőbb dolgokban megegyeznek: -         valamilyen közérdekű cél, vagy közösségi szükséglet kielégítése érdekében jönnek létre, -         alapításuk és működésük Bõvebben...

A részvételről általában

Létezik olyan értelmezés, amely szerint a demokrácia az érintetteknek a döntéshozatalban történő részvételét, illetve a részvétel lehetőségének biztosítását jelenti. Annak alapján, hogy a döntésekben miképpen vesznek részt az érintettek, a demokrácia kétféle értelmezéséről szoktunk beszélni: a képviseleti (közvetetett) a részvételi (közvetlen) demokráciáról. A képviseleti (közvetetett) demokrácia A képviseleti rendszer alapja, hogy a döntési folyamatokban, a döntésre jogosultak vesznek részt. A döntésre jogosultak (pl. a választó joggal rendelkező polgárok) a részvétel jogát viszont képviselőiken Bõvebben...

Civilek a helyi fejlesztésben

A helyi fejlesztések – különböző kiindulási feltételeik ellenére – néhány hasonlósággal rendelkeznek. Teljesen függetlenül a fejlesztés környezetétől (város, ill. vidék), a fejlesztésnek egy, a nyilvánosság lehető legszélesebb körű bevonásával kell megvalósulnia. A nyilvánosság részvételét leginkább egy nyílt stratégiai tervezési folyamatban érhetjük el, amelynek célja egy gazdasági-szociális fejlesztési terv kidolgozása. A stratégiai tervezés egy község, kistérség, régió stb. fejlesztési stratégiájának kidolgozása, amely meghatározza a fejlesztés fő irányait ez bizonyos időhorizonton belül. Bõvebben...

Fejlesztési szintek

A régiófejlesztés négy szinten valósul meg: helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten. A civil szervezetek mind a négy szinten aktívan bekapcsolódhatnak a fejlesztés különféle fázisaiba, mint a programcélok elérése érdekében, mint pedig érdekvédelmi funkcióval (amely azt jelenti, hogy a fejlesztés kereteit és feltételeit célzó változtatásokat szorgalmaznak a nagyobb hatékonyság érdekében). Az érdekvédelmi tevékenységgel sok más szervezet fejlesztésbe való bekapcsolását vagy bekapcsolódását tudják javítani. Kétségtelen, hogy a régiófejlesztés legtöbb konkrét eseménye éppen Bõvebben...

5 találat