Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Fejlesztéspolitika: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Civilek a helyi fejlesztésben

A helyi fejlesztések – különböző kiindulási feltételeik ellenére – néhány hasonlósággal rendelkeznek. Teljesen függetlenül a fejlesztés környezetétől (város, ill. vidék), a fejlesztésnek egy, a nyilvánosság lehető legszélesebb körű bevonásával kell megvalósulnia. A nyilvánosság részvételét leginkább egy nyílt stratégiai tervezési folyamatban érhetjük el, amelynek célja egy gazdasági-szociális fejlesztési terv kidolgozása. A stratégiai tervezés egy község, kistérség, régió stb. fejlesztési stratégiájának kidolgozása, amely meghatározza a fejlesztés fő irányait ez bizonyos időhorizonton belül. Bõvebben...

Európa 2020 Stratégia – „Innovatív Unió” Közösségi kezdeményezés

Az Európai Bizottság (2010. október 6-án) mutatta be az Innovatív Unió tervezetét, az Európa 2020 versenyképességi stratégia egyik zászlóshajó kezdeményezését. Az EU végrehajtó szerve szerint ez az idei év egyik legfontosabb intézkedése, amely egyszerre három területen veszi fel a harcot annak érdekében, hogy a lisszaboni stratégia kudarcát felülírva, valóban a világ egyik legversenyképesebb területévé tegye a 27 tagú EU-t. Érdekes, hogy a Stratégia többször is a 27 tagú EU-ról szól, Bõvebben...

Fejlesztési szintek

A régiófejlesztés négy szinten valósul meg: helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten. A civil szervezetek mind a négy szinten aktívan bekapcsolódhatnak a fejlesztés különféle fázisaiba, mint a programcélok elérése érdekében, mint pedig érdekvédelmi funkcióval (amely azt jelenti, hogy a fejlesztés kereteit és feltételeit célzó változtatásokat szorgalmaznak a nagyobb hatékonyság érdekében). Az érdekvédelmi tevékenységgel sok más szervezet fejlesztésbe való bekapcsolását vagy bekapcsolódását tudják javítani. Kétségtelen, hogy a régiófejlesztés legtöbb konkrét eseménye éppen Bõvebben...

Európa2020 Stratégia

2010-ben indult az Európa2020 Stratégia. Még mindig sok a kérdőjel a Stratégia életképességével, hasznával kapcsolatban. Ez érthető, hiszen elődje a Lisszaboni Stratégia több szempontból is kudarcot hozott. Tulajdonképpen azokat a célokat, amelyeket eredetileg kitűzött nem sikerült valóra váltania. Ha a civil szervezetek szempontjából nézzük a lisszaboni stratégiát, talán nem is annyira lehangoló a kép, mint a gazdaság oldaláról nézve. Az emberi erőforrásokat érintő területek súlya, koordinációja ugyanis érezhetően javult. Nyilván Bõvebben...

Oktatási Operatív Program – Szlovákia

Az Oktatási Operatív Program 2007-2013 a Szlovák Köztársaság Nemzeti Stratégiai Referencia Keretéhez (NSRK) illeszkedik. (A NSRK tervezést, funkcióját tekintve ugyanaz mint nálunk az Új Magyarország Fejlesztési Terv). Az NSRK három stratégiai prioritás mentén épül fel: 1. Infrastruktúra és 1.      1 A regionálisinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése 2.      Tudásalapú gazdaság építése 3.      Emberi erőforrások fejlesztése   Az NSRK emellett 4 horizontális jellegű (valamennyi, legalábbis több Operatív Program és támogatási projekten keresztül érvényesülő) célkitűzést tartalmaz.   a marginalizált roma Bõvebben...

Az emberi erőforrások fejlesztésével foglalkozó szlovák és a magyar operatív programok összehasonlítása

Magyarország

Szlovákia

Társadalmi Megújulás Operatív Program 2007-2013 Oktatás Operatív Program 2007-2013 Foglalkoztatás és Társadalmi Befogadás Operatív Program 2007-2013 Prioritás-tengelyek Prioritás-tengelyek Prioritás-tengelyek A Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése   1. A foglalkoztatás növelésének támogatása 3. A foglalkoztatás növelése és társadalmi befogadás támogatása a Pozsonyi kerületben Az alkalmazkodóképesség javítása     Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 1. Az oktatás és szakképzés rendszerének reformja 2. Az egész életen át tartó tanulás, mint a tudásalapú társadalom alappillére 3. Egyedi szükségletekkel rendelkezők képzésének támogatása   Az emberi erőforrások fejlesztése a minőségi képzés, a kutatás és innováció területén 3. Egyedi szükségletekkel rendelkezők képzésének támogatása 4. Modern oktatás a tudásalapú társadalom számára a Bõvebben...

A szlovák és a magyar nemzeti fejlesztési tervek összehasonlítása (oktatás)

SZLOVÁK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIAKERET 2007-2013 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV 2007-2013 3. prioritás: Humán erőforrás 3. prioritás: A társadalom megújulása 3.2 A foglalkoztatás és társadalmi befogadás támogatása A foglalkoztathatóság javítása   Az alkalmazkodóképesség javítása biztosítása mindenkinek 3.1 Modern oktatás a tudás alapú társadalom számára A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek   A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humánerőforrások fejlesztése 3.3 Az egészségügy modernizációja Az egészségmegőrzés, valamint a társadalmi befogadás és részvétel A vonatkozó OP-k A vonatkozó OP-k Foglalkoztatás és Társadalmi Befogadás OP Oktatás OP Társadalom Informatizációja OP Kutatás és fejlesztés OP Egészségügy OP Regionális Operatív Program Társadalmi Megújulás Bõvebben...

Ajánlás a civilek a fejlesztéspolitikában témakörhöz

Fejlesztés alatt azokat az emberek életminőségének, életszínvonalának javítására irányuló folyamatokat értjük, amelyek a magyar-szlovák határtérségben, vagy ezt a térséget is elérve regionális, nemzeti és európai szinten zajlanak. E folyamatok jellemzője még többek között, hogy legalább elvi szinten biztosított, hogy a polgárok, illetve az őket képviselő szervezetek, intézmények részt vegyenek a folyamatok alakításában is. Ennek ellenére a civil szervezetek fejlesztéspolitikai szerepe kapcsán szinte csak az szokott figyelmet kapni, hogy miképpen részesednek Bõvebben...

28 találat