Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Környezet-kultúra: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Európa 2020 stratégia leírása

Európa akkor lehet sikeres, ha közösen, unióként lép fel. Stratégiára van szükségünk ahhoz, hogy megerősödve kerüljünk ki a válságból, és hogy olyan intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá tegyük az EU-t, amelyben magas a foglalkoztatottság és a termelékenység, és erős a társadalmi kohézió. Az Európa 2020 a 21. század európai szociális piacgazdaságának képét festi elénk. europa2020_komplett

A szlovákiai Nemzeti Stratlgiai Referenciakeret magyar összefoglalása

NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIAKERET

2007 – 2013

(NÁRODNÝ STRATEGICKÝ REFERENČNÝ RÁMEC)

2004 – 2006-os programozási időszak:

Az Európai Uniós alapokból Szlovákia pénzforrásokat először a 2004 – 2006-os években merített a rövidített programozási időszakban a Közösségi támogatási keret (Rámec podpory spoločenstva) dokumentum alapján.

Az Európai Unió 2000-ben létrehozta a társult országok felkészülését támogató három, ún. előcsatlakozási vagy felzárkóztatási programot:

PHARE (civil szektor, CBC-k, szektorok közötti

Bõvebben...

Európa2020 Stratégia

2010-ben indult az Európa2020 Stratégia. Még mindig sok a kérdőjel a Stratégia életképességével, hasznával kapcsolatban. Ez érthető, hiszen elődje a Lisszaboni Stratégia több szempontból is kudarcot hozott. Tulajdonképpen azokat a célokat, amelyeket eredetileg kitűzött nem sikerült valóra váltania. Ha a civil szervezetek szempontjából nézzük a lisszaboni stratégiát, talán nem is annyira lehangoló a kép, mint a gazdaság oldaláról nézve. Az emberi erőforrásokat érintő területek súlya, koordinációja ugyanis érezhetően javult. Nyilván Bõvebben...

3 találat