Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Jövő generáció: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

A szlovák és a magyar nemzeti fejlesztési tervek összehasonlítása (oktatás)

SZLOVÁK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIAKERET 2007-2013 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV 2007-2013 3. prioritás: Humán erőforrás 3. prioritás: A társadalom megújulása 3.2 A foglalkoztatás és társadalmi befogadás támogatása A foglalkoztathatóság javítása   Az alkalmazkodóképesség javítása biztosítása mindenkinek 3.1 Modern oktatás a tudás alapú társadalom számára A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek   A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humánerőforrások fejlesztése 3.3 Az egészségügy modernizációja Az egészségmegőrzés, valamint a társadalmi befogadás és részvétel A vonatkozó OP-k A vonatkozó OP-k Foglalkoztatás és Társadalmi Befogadás OP Oktatás OP Társadalom Informatizációja OP Kutatás és fejlesztés OP Egészségügy OP Regionális Operatív Program Társadalmi Megújulás Bõvebben...

11 találat