Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Gazdaság-kultúra: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Európa 2020 stratégia leírása

Európa akkor lehet sikeres, ha közösen, unióként lép fel. Stratégiára van szükségünk ahhoz, hogy megerősödve kerüljünk ki a válságból, és hogy olyan intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá tegyük az EU-t, amelyben magas a foglalkoztatottság és a termelékenység, és erős a társadalmi kohézió. Az Európa 2020 a 21. század európai szociális piacgazdaságának képét festi elénk. europa2020_komplett

A szlovákiai Nemzeti Stratlgiai Referenciakeret magyar összefoglalása

NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIAKERET

2007 – 2013

(NÁRODNÝ STRATEGICKÝ REFERENČNÝ RÁMEC)

2004 – 2006-os programozási időszak:

Az Európai Uniós alapokból Szlovákia pénzforrásokat először a 2004 – 2006-os években merített a rövidített programozási időszakban a Közösségi támogatási keret (Rámec podpory spoločenstva) dokumentum alapján.

Az Európai Unió 2000-ben létrehozta a társult országok felkészülését támogató három, ún. előcsatlakozási vagy felzárkóztatási programot:

PHARE (civil szektor, CBC-k, szektorok közötti

Bõvebben...

Digitális versenyképesség (EU; Szlovákia, Magyarország)

Az Európai Bizottság 2010 májusában adta ki jelentését Európa digitális versenyképességéről. A jelentés szerint az európai digitális gazdaság egyre erősebb, minden gazdasági ágazatban terjed, és életünk minden területére hatással van. Az elmúlt 15 év során az európai termelékenység terén elért növekedés felerészben az információs és kommunikációs technológiáknak (IKT) köszönhető. Tíz európai polgár közül hat használja az internetet A jelentés különösebb kommentár nélkül közli, hogy tíz európai polgár közül hatan rendszeresen használják az Bõvebben...

Európa2020 Startégia – Inkluzív növekedés – magas foglalkoztatás, valamint gazdasági, szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság

Az inkluzív növekedés azt jelenti, hogy magas foglalkoztatottság, a készségek fejlesztésébe való beruházás, a szegénység leküzdése és a munkaerőpiac modernizálása, valamint képzési és szociális védelmi rendszerek révén az emberek képessé válnak az előttük álló változások felmérésére, a változások kezelésére és összetartóbb társadalom kialakítására. Rendkívül fontos szempont az is, hogy a gazdasági növekedés előnyei az Unió teljes területére eljussanak – beleértve a legkülsőbb régiókat is –, tehát erősítsék a területi kohéziót. Bõvebben...

Európa2020 Stratégia – „Szegénység elleni európai platform” kiemelt kezdeményezés:

E kezdeményezés célja, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évére alapozva biztosítsa a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, felhívja a figyelmet a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők alapvető jogaira, és elismertesse azokat, ezáltal pedig lehetővé tegye, hogy ezek az emberek méltóságban, a társadalom aktív tagjaként élhessenek. Uniós szinten a Bizottság a következő célokon fog munkálkodni: A társadalmi kirekesztés és szociális védelem terén eddig alkalmazott nyitott koordinációs módszer átalakítása Bõvebben...

Európa2020 Stratégia – Európai Digitális menetrend közösségi kezdeményezés

A „zászlóshajó kezdeményezés” ismertetése előtt fontos megjegyezni, hogy a Digitális Menetrend jóval több a civil szerveztek számára fontos témakört érint, mint az első látásra tűnhet.  A tárgykört érdemes abból a szempontból is megvizsgálni, hogy az információs társadalom építése során gyakran az „off-line világban” is lezajlott vagy éppen most folyó folyamatok mennek végbe. Így nézve nem tűnik annyira a földtől elrugaszkodottnak azt javasolni a szervezetek számára, hogy legalább az olyan „klasszikus” Bõvebben...

Európa 2020 Stratégia – „Innovatív Unió” Közösségi kezdeményezés

Az Európai Bizottság (2010. október 6-án) mutatta be az Innovatív Unió tervezetét, az Európa 2020 versenyképességi stratégia egyik zászlóshajó kezdeményezését. Az EU végrehajtó szerve szerint ez az idei év egyik legfontosabb intézkedése, amely egyszerre három területen veszi fel a harcot annak érdekében, hogy a lisszaboni stratégia kudarcát felülírva, valóban a világ egyik legversenyképesebb területévé tegye a 27 tagú EU-t. Érdekes, hogy a Stratégia többször is a 27 tagú EU-ról szól, Bõvebben...

Európa2020 Stratégia

2010-ben indult az Európa2020 Stratégia. Még mindig sok a kérdőjel a Stratégia életképességével, hasznával kapcsolatban. Ez érthető, hiszen elődje a Lisszaboni Stratégia több szempontból is kudarcot hozott. Tulajdonképpen azokat a célokat, amelyeket eredetileg kitűzött nem sikerült valóra váltania. Ha a civil szervezetek szempontjából nézzük a lisszaboni stratégiát, talán nem is annyira lehangoló a kép, mint a gazdaság oldaláról nézve. Az emberi erőforrásokat érintő területek súlya, koordinációja ugyanis érezhetően javult. Nyilván Bõvebben...

8 találat