Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Aktív polgárság: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Fejlesztési szintek

A régiófejlesztés négy szinten valósul meg: helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten. A civil szervezetek mind a négy szinten aktívan bekapcsolódhatnak a fejlesztés különféle fázisaiba, mint a programcélok elérése érdekében, mint pedig érdekvédelmi funkcióval (amely azt jelenti, hogy a fejlesztés kereteit és feltételeit célzó változtatásokat szorgalmaznak a nagyobb hatékonyság érdekében). Az érdekvédelmi tevékenységgel sok más szervezet fejlesztésbe való bekapcsolását vagy bekapcsolódását tudják javítani. Kétségtelen, hogy a régiófejlesztés legtöbb konkrét eseménye éppen Bõvebben...

11 találat