Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Együttműködés: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Lifelong learning – Egész életen át tartó tanulás

Az: egész életen át tartó – tanulás mára egész Európában egyetemes oktatáspolitikai és neveléstudományi paradigmává vált.  A lifelong learning európai oktatáspolitikai koncepciói – mai értelmezés szerint – két különböző, de egymást kiegészítő cél megvalósítására törekednek. Az élethosszig tartó tanulás egyrészt a személyiség fejlődését és kiteljesedését, másrészt társadalmi, politikai és gazdasági célok megvalósítását szolgálja. Az egész életen át tartó tanulás fogalma a 70-es években jelent meg. De csak a 90-es évektől Bõvebben...

Civilek együttműködése

Miért kell együttműködnie a civil szervezeteknek? A civil szervezeteket három tényező motiválja az együttműködések építésekor. Az első, hogy önállóan nincs elég anyagi, infrastrukturális vagy emberi erőforrásuk az általuk kitűzött célok megvalósítására. A másik, hogy egyedül nem tudják biztosítani a szervezet belső fejlődéséhez, épüléséhez szükséges feltételeket. A harmadik, hogy komolyabb szakmai, szakmapolitikai és társadalmi szerephez kívánnak jutni.  Kikkel működnek együtt a civil szervezetek? A fenti motivációk alapján a szervezetek szabadon léphetnek lazább vagy Bõvebben...

AZ ÁLLAMI SZFÉRA EGYÜTTMŰKÖDÉSE A 3. SZEKTORRAL

Az állam, felépítése és feladatai A modern állam jellemzői: demokratikus és tiszteletben tartja a polgárok jogait. „Az állam hatalma a polgároktól ered, akik e hatalmat vagy választott képviselőik által, vagy saját maguk közvetlenül gyakorolják” – áll az SZK Alkotmány első cikkelyének 2. bekezdésében. A jogállamban nem az éppen hatalmon lévő politikai irányvonal határozza meg – befolyásolja - az emberek cselekedeteit, hanem a törvények. Fő feladata, hogy biztosítsa a törvényi kereteket, biztosítsa Bõvebben...

A GAZDASÁGI SZFÉRA ÉS A 3. SZEKTOR KÖZÖTTI KAPCSOLAT

A gazdasági szféra legfőbb jellemzői:

profitot termel, amelyből fenntartja saját magát, illetve adó formájában hozzájárul a közigazgatási szféra működtetéséhez,

önálló,

költséghatékony és rugalmas,

állami forrásokat csak bizonyos feltételek mellett nyerhet nyílt pályázati versenyben.

A gazdasági szféra támogatási formái:

Cégek részvétele jótékonysági akciókban, projektekben Adományok konkrét szervezeteknek Alapítvány létrehozása A 3. szektor támogatása pénzosztó intézményeknek juttatott adományok által „Természetbeni” támogatás – eszközök kölcsönzése, adományozása, ingyenes Bõvebben...

Hálózatépítés

A „hálózatépítés“ (networking) fogalma az információs technológiákkal függ össze. Technikai értelemben véve a hálózatépítés számítógépek összekapcsolását jelenti, amelyek ezen a hálózaton belül képesek egymással kommunikálni. Intézményi értelemben véve hálózatként olyan együttműködő szervezeteket értünk, amelyek – amellett, hogy saját tevékenységet fejtenek ki – célcsoportjuk számára lényeges közös cél(ok) érdekében működnek együtt hálózati partnereikkel. A hálózatépítésformálisan és nem formálisan együttműködő hálózatok építését és a hálózat számára fontos információk gyűjtését és áramoltatását jelenti.

Pluncknett (1990) úgy definiálja a hálózatot,

Bõvebben...

A partnerség keretei politika, stratégia program, projekt, kezdeményezés, stratégia

Az együttműködés irányulhat politika, stratégia, program, projekt vagy kezdeményezés végrehajtására. Ezeket a tervezési kategóriákat mindenképpen érdemes megismerni mielőtt az együttműködési formákra rátérnénk.

Politika

A stratégiai célkitűzéseket, azok prioritásait foglalja magában, nagyobb rendszerek esetében beszélhetünk róla az EU, a Kormányzat.

Stratégia

A stratégia jellemzői:

pontos helyzet meghatározáson alapul célorientált; (hosszabb és rövidebb távra vonatkozó törekvéseket is megfogalmaz); konkrét időtartamra szól, vagy meghatározza a felülvizsgálat idejét programo(ka)t is megfogalmaz eredményorientált mennyiségi és minőségi mutatókat tartalmaz; folyamatosan és utólagosan Bõvebben...

Ajánlás az együttműködés témakörhöz

A civil szervezetek általában együttműködések révén képesek elérni a fejlődésükhöz szükséges lehetőségeket. A civil szervezetek önállóan – erőforrások hiányában, illetve szalmai és társadalmi kapcsolatok nélkül – egyszerűen képtelenek lennének a fejlődésre. Ezért foglalkozik a portál az együttműködések tárgykörével. Természetesen közreadunk az eseti együttműködések építését támogató információkat is. A portál azonban e téren inkább két másik célt szolgál. Egyrészt az eseti jelleggel működő civil együttműködések folyamatossá tételét kívánjuk segíteni. Másrészt azokat Bõvebben...

17 találat