Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Együttműködési típusok: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Esettanulmány – Nemzetközi partnerség

Előzmények

1999-ben a Fórum Információs Központ azért alakult meg, mert rádöbbentünk, hogy a Dél-Szlovákiában dolgozó magyar civil szervezetek hihetetlen módon le vannak maradva tudásban és tapasztalatban az ország többi szervezetétől. Ennek orvoslására indítottuk az első képzési programot – elképzeléseink szerint kinevelni az első kétszáz olyan szervezetet, amely hatékonyan tud majd működni és segít a felzárkózásban a környezetében működő többi civilnek is. A program rendkívül intenzív volt: két

Bõvebben...

Esettanulmány – LEADER

Előzmények

Szlovákiában nagy késéssel – és ennek megfelelően nagy kapkodás közepette – indult csak be a Leader program. A program lényege, hogy a hátrányos helyzetű régiókban átfogó partnerségek alakulnak, amelyeknek célja a térség komplex fejlesztése. A partnerségek közös stratégiát dolgoznak ki, amelyet a felelős minisztérium (Szlovákiában a régiófejlesztési) elfogad és ennek alapján a programozási időszakra jóváhagynak egy pénzügyi keretet a térség számára. A pénzcsomag ezután a partnerség

Bõvebben...

Partnerségi esettanulmányok – szektorok közötti partnerség

Előzmények

Fülek az ország egyik legszegényebb térségének kisvárosa – itt minden érvényes volt a hátrányos helyzetű régiók jellemzéséből: magas munkanélküliség, elvándorlás, alacsony képzettség, kevés munkalehetőség, alacsony bérek, rossz infrastruktúra – ahogyan azt a 2004-es elemzésekben olvashatjuk. Régi emlékeim is ilyenek voltak. Egy képzési sorozat végén a résztvevőkkel közösen ünnepeltünk szerény, de kellemes szalonnasütés közepette a Magyar Ház hátsó udvarán, a füleki vár tövében. A helyiek jóindulatúan figyelmezettek, hogy

Bõvebben...

Civil párbeszéd

Civil szervezet A „civil szervezet” meghatározás Magyarországon az egyesülési jogról szóló törvény alapján létrehozott társadalmi szervezeteket, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott alapítványok általános megjelölésére szolgál. E kifejezést mi két ok miatt használjuk. Egyrészt, hogy rövidebb mondatokat írhassunk, mintha minden szervezeti formát mindig felsorolnánk. Másrészt, mert a szervezetek – bármilyen formában működnek is – a legalapvetőbb dolgokban megegyeznek: -         valamilyen közérdekű cél, vagy közösségi szükséglet kielégítése érdekében jönnek létre, -         alapításuk és működésük Bõvebben...

Civilek együttműködése

Miért kell együttműködnie a civil szervezeteknek? A civil szervezeteket három tényező motiválja az együttműködések építésekor. Az első, hogy önállóan nincs elég anyagi, infrastrukturális vagy emberi erőforrásuk az általuk kitűzött célok megvalósítására. A másik, hogy egyedül nem tudják biztosítani a szervezet belső fejlődéséhez, épüléséhez szükséges feltételeket. A harmadik, hogy komolyabb szakmai, szakmapolitikai és társadalmi szerephez kívánnak jutni.  Kikkel működnek együtt a civil szervezetek? A fenti motivációk alapján a szervezetek szabadon léphetnek lazább vagy Bõvebben...

AZ ÁLLAMI SZFÉRA EGYÜTTMŰKÖDÉSE A 3. SZEKTORRAL

Az állam, felépítése és feladatai A modern állam jellemzői: demokratikus és tiszteletben tartja a polgárok jogait. „Az állam hatalma a polgároktól ered, akik e hatalmat vagy választott képviselőik által, vagy saját maguk közvetlenül gyakorolják” – áll az SZK Alkotmány első cikkelyének 2. bekezdésében. A jogállamban nem az éppen hatalmon lévő politikai irányvonal határozza meg – befolyásolja - az emberek cselekedeteit, hanem a törvények. Fő feladata, hogy biztosítsa a törvényi kereteket, biztosítsa Bõvebben...

6 találat