Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Együttműködés gazdasági szereplőkkel: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Esettanulmány – LEADER

Előzmények

Szlovákiában nagy késéssel – és ennek megfelelően nagy kapkodás közepette – indult csak be a Leader program. A program lényege, hogy a hátrányos helyzetű régiókban átfogó partnerségek alakulnak, amelyeknek célja a térség komplex fejlesztése. A partnerségek közös stratégiát dolgoznak ki, amelyet a felelős minisztérium (Szlovákiában a régiófejlesztési) elfogad és ennek alapján a programozási időszakra jóváhagynak egy pénzügyi keretet a térség számára. A pénzcsomag ezután a partnerség

Bõvebben...

Partnerségi esettanulmányok – szektorok közötti partnerség

Előzmények

Fülek az ország egyik legszegényebb térségének kisvárosa – itt minden érvényes volt a hátrányos helyzetű régiók jellemzéséből: magas munkanélküliség, elvándorlás, alacsony képzettség, kevés munkalehetőség, alacsony bérek, rossz infrastruktúra – ahogyan azt a 2004-es elemzésekben olvashatjuk. Régi emlékeim is ilyenek voltak. Egy képzési sorozat végén a résztvevőkkel közösen ünnepeltünk szerény, de kellemes szalonnasütés közepette a Magyar Ház hátsó udvarán, a füleki vár tövében. A helyiek jóindulatúan figyelmezettek, hogy

Bõvebben...

A GAZDASÁGI SZFÉRA ÉS A 3. SZEKTOR KÖZÖTTI KAPCSOLAT

A gazdasági szféra legfőbb jellemzői:

profitot termel, amelyből fenntartja saját magát, illetve adó formájában hozzájárul a közigazgatási szféra működtetéséhez,

önálló,

költséghatékony és rugalmas,

állami forrásokat csak bizonyos feltételek mellett nyerhet nyílt pályázati versenyben.

A gazdasági szféra támogatási formái:

Cégek részvétele jótékonysági akciókban, projektekben Adományok konkrét szervezeteknek Alapítvány létrehozása A 3. szektor támogatása pénzosztó intézményeknek juttatott adományok által „Természetbeni” támogatás – eszközök kölcsönzése, adományozása, ingyenes Bõvebben...

3 találat