Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Szervezetmenedzsment: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Adományszervezés

2010. június közepén változtak az ÁFA törvény közcélú adományozással kapcsolatos szabályai.  A változtatások értelmében a közcélú adományok kikerültek az ellenérték fejében teljesített  termékértékesítés és az ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás köréből, így a közcélú adományok után áfa-fizetési kötelezettség nem keletkezik. Egyszerűen fogalmazva a vállalkozások, önkormányzatok által felajánlott tárgyi és szolgáltatásbeli adományok ismét adómentessé váltak. Szomorú viszont, hogy a korábban már létező gyakorlat ismételt bevezetéséhez nem volt elég a civil szektor és az Bõvebben...

Egyesületi alapszabályminta – Szlovákia

S t a n o v y

občianskeho združenia

  Článok 1. Základné ustanovenia 1/ Názov občianskeho združenia je: (megnevezés) 2/ Sídlom združenia je: (cím) Článok 2. Cieľ a činnosť . Cieľom združenia je: – (a célok, a szervezet küldetése) . Pri napĺňaní cieľa združenie: – (a megvalósítás formái, klubestek, szakmai megbeszélések, továbbképzés, táborok szervezése stb.) Článok 3. Členstvo 1.) Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 16 rokov, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia. 2.) O prijatí za Bõvebben...

ÖNKÉNTESSÉG

Az önkéntesség fogalma

Ki is az önkéntes? Az általánosan elfogadott definíció szerint:

Olyan személy, aki önként, saját meggyőződéséből mások javára cselekszik anyagi ellenszolgáltatás igénye nélkül.

Magyarán: olyan ember, aki hajlandó másokért cselekedni akkor is, ha nincs belőle közvetlen anyagi haszna.

Van azonban itt egy csapda, amelyen érdemes elgondolkodni. Vajon az a szervezetveztő is önkéntes, aki éjt nappallá téve dolgozik, saját pénzén utazgat, összevész

Bõvebben...

Szervezetmenedzsment

A szervezetben dolgozó, illetve vele kapcsolatban levő emberek egy rendszert alkotnak. A rendszer tulajdonképpen az alrendszerek, részek, részlegek összessége, mely célja az átfogó küldetés teljesítése. A rendszer működésének összetevői a ráfordítás (input), működési folyamatok (processes), eredmények (outputs) és a hatások (outcomes). A rendszer valóban csak akkor működik, ha ezen összetevőkről visszacsatolás útján információk jutnak el a rendszert alkotó többi egységhez. Ha e rendszernek bármelyik alkotóeleme megszűnik, a rendszernek megváltozik a Bõvebben...

24 találat