Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Bevezető

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

A portál létrehozásának hosszú távú célja

 • Az NGO-k részvételének javítása és a civil szektorban felgyűlt tudás hasznosítása a projekttérség fejlesztésében

 

A civil szektor fejlesztési folyamatokban történő részvétele gyenge. A folyamatok alakítását és a kedvezményezettként történő részesedést gátolja, hogy:

 • A szervezetek többségének nincs elégséges kapacitása a részvételhez, az ezt ellensúlyozni képes együttműködésekre pedig alig van példa.
 • Az információknak e célcsoport szerinti rendszerezése hiányos, amelyben meghatározó, hogy a civil szektor a kormányzatokra, illetve a kormányzatok által kiválasztott szereplőkre hárítja ezt a feladatot.

 

Fejlesztés alatt itt azokat a folyamatokat értjük, amelyek a projekttérség adottságaira építve, a társadalmi, gazdasági problémákra reagálva tervszerűen valósulnak meg.

 

A portál tartalmának lehatárolása miatt fontos rögzíteni azt is, hogy civil szervezet alatt a polgárok. „alulról jövő” kezdeményezésére létrejött és a polgárok önkéntes részvételével működő szervezeteket értjük. S közülük azok jelentik a projekt célcsoportját, amelyek

 • A projekttérségben élők életminőségének javításáért dolgoznak.
 • A határon átnyúló kapcsolatokon keresztül részvételük, működésük fejleszthető

 

A portál létrehozásának specifikus céljai

 

 • az NGO-kra jellemző kapacitáshiány ellensúlyozása stabil partnerségek építésével
 • az eseti jellegű civil együttműködések tapasztalatainak hasznosítása

 

A portál eredetileg tervezett tartalma

 

Az eredeti tervek szerint ezek a menüpontok kerültek volna kifejtésre a portálon:

1.         Szervezetmenedzsment

2.         Projektmenedzsment

3.         Határon átnyúló együttműködések

4.         Civil szervezetek részvétele a fejlesztésekben

5.         Forrástérkép

6.         Társadalmi felelősségvállalás a vállalkozói szektorban

7.         Adatbázis

8.         Tudásbázis

 

A megvalósításba bevont civil szervezetek által javasolt tartalom

A projekt keretében szervezett tervező alkalmak során a projekt által megszólított és a fejlesztésbe bevont civil szervezetek az alábbi tárgyköröket vetették fel szükségletként.

1.         Társadalom-kultúra

2.         Gazdaság-kultúra

3.         Környezet- kultúra

4.         Jövő-generáció

5.         Aktív polgárság

6.         Foglalkoztatás

7.         Együttműködés

8.         Civil fejlesztés

9.         Projektmenedzsment

10.       Forrásszervezés

 

A portál végleges tartalma

A portál végleges tartalma az eredetileg tervezett és a portál fejlesztésébe bevont civil szervezetek által javasolt tartalmak ötvözéséből állt össze. A portálon most megjelenő tartalmak meghatározásánál figyelembe kellett venni a pályázatot megvalósító partnerek tapasztalatait és kapacitásait. A portálon elhelyezett információk hitelessége miatt fontos volt azokat a tartalmakat előtérbe állítani, amelyekben a pályázati partnerek magabiztosan mozognak. A projekt célcsoportjába tartozó szervezetek által felvetett néhány tárgykör (pl a Környezet- Kultúra vagy a Gazdaság-Kultúra) most csak a Praktikum menüpont alatt, partnerek által feltöltött tartalmak között kapnak helyet. A projekt folytatásában bízva a portál struktúrájában, menürendszerében azonban ezek a pontok is megjelennek.

A portál végleges főmenüje az alábbi felosztást követi:

 1. Kezdőlap
 2. Civil fejlesztés, szervezetmenedzsment
 3. Projektmenedzsment
 4. Együttműködés
 5. Fejlesztéspolitika
 6. Forrástérkép
 7. Adatbázis
 8. Praktikum

 

A portál tervezésében résztvevő civil szervezetek által igényként jelzett témakörök horizontális szempontként jelennek meg a portálon. Leginkább ezen a szempontok alapján határoltuk le egy-egy gyűjtőjellegű témakör pontosabb tartalmát.