Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Az emberi erőforrások fejlesztésével foglalkozó szlovák és a magyar operatív programok összehasonlítása

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Az emberi erőforrások fejlesztésével foglalkozó szlovák és a magyar operatív programok összehasonlítása

Magyarország

Szlovákia

Társadalmi Megújulás

Operatív Program

2007-2013

Oktatás Operatív Program

2007-2013

Foglalkoztatás és

Társadalmi Befogadás

Operatív Program

2007-2013

Prioritás-tengelyek Prioritás-tengelyek Prioritás-tengelyek
A Foglalkoztathatóság

fejlesztése, a munkaerőpiacra

való belépés ösztönzése

  1. A foglalkoztatás növelésének

támogatása

3. A foglalkoztatás növelése és

társadalmi befogadás támogatása

a Pozsonyi kerületben

Az alkalmazkodóképesség

javítása

   
Minőségi oktatás és hozzáférés

biztosítása mindenkinek

1. Az oktatás és szakképzés

rendszerének reformja

2. Az egész életen át tartó tanulás,

mint a tudásalapú társadalom

alappillére

3. Egyedi szükségletekkel

rendelkezők képzésének támogatása

 
Az emberi erőforrások

fejlesztése a minőségi képzés, a

kutatás és innováció területén

3. Egyedi szükségletekkel

rendelkezők képzésének támogatása

4. Modern oktatás a tudásalapú

társadalom számára a Pozsonyi

kerületben

 
Egészségmegőrzés és a

társadalmi befogadás, részvétel

erősítése

  2. Társadalmi befogadás

támogatása

3. A foglalkoztatás növelése és

társadalmi befogadás támogatása

a Pozsonyi kerületben