Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Együttműködés

Ajánlás az együttműködés témakörhöz
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

A civil szervezetek általában együttműködések révén képesek elérni a fejlődésükhöz szükséges lehetőségeket. A civil szervezetek önállóan – erőforrások hiányában, illetve szalmai és társadalmi kapcsolatok nélkül – egyszerűen képtelenek lennének a fejlődésre. Ezért foglalkozik a portál az együttműködések tárgykörével. Természetesen közreadunk az eseti együttműködések építését támogató információkat is. A portál azonban e téren inkább két másik célt szolgál. Egyrészt az eseti jelleggel működő civil együttműködések folyamatossá tételét kívánjuk segíteni. Másrészt azokat a szervezeteket kívánjuk közelíteni egymásoz, amelyek a magyar-szlovák határtérségben hasonló célokkal és szakmaisággal működnek, de eddig nem rendelkeztek információkkal a közös munkához. Az együttműködési formák közül a portál elsősorban az EU által ösztönzött partnerségi, hálózati, illetve a területi jellegű együttműködésekkel foglalkozik.