Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Adatbázis

Ajánlás az adatbázishoz
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

A portálon elhelyezett szervezeti adatbázis a határon átnyúló együttműködések létrehozását és megerősítését segíti. Az adatbázis építése során a benne megjelenő szervezetek mennyisége helyett a hitelességre helyezzük a hangsúlyt. Így az adatbázisban kevesebb szervezet jelenik meg, de ezek a szervezetek nagyobb teret kapnak céljaik, tevékenységeik bemutatására. Szintén a hitelességet erősíti, hogy a szervezetek az eredményeik bemutatásán túl megadhatják azoknak a szervreteket, szakembereket is, akik készek referenciát adni a szervezetről. Az adatbázisban civil szervezetek mellett vállalkozások is megjelennek. Ennek egyik oka, hogy az ágazatok közötti együttműködéseket is szeretnénk ösztönözni. Másrészt a gazdasági szektor közösségi felelősségvállalása egyre nagyobb teret kap, amihez mi is igazodunk. Az előzőnél is gyakorlatiasabb ok, hogy a civilek közötti együttműködések megvalósítását nagymértékben megkönnyíti a „civil barát” beszállítók, szolgáltatók ismerete.

Az adatbázis minden együttműködésre kész szervezet irányában nyitott. A megjelenésnek azonban feltétele egy együttműködési megállapodás megkötése a portált működtető partnerek valamelyikével. Ezzel az adatok aktualizálását kívánjuk biztosítani.