Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Fejlesztéspolitika

Ajánlás a civilek a fejlesztéspolitikában témakörhöz
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Fejlesztés alatt azokat az emberek életminőségének, életszínvonalának javítására irányuló folyamatokat értjük, amelyek a magyar-szlovák határtérségben, vagy ezt a térséget is elérve regionális, nemzeti és európai szinten zajlanak. E folyamatok jellemzője még többek között, hogy legalább elvi szinten biztosított, hogy a polgárok, illetve az őket képviselő szervezetek, intézmények részt vegyenek a folyamatok alakításában is. Ennek ellenére a civil szervezetek fejlesztéspolitikai szerepe kapcsán szinte csak az szokott figyelmet kapni, hogy miképpen részesednek a fejlesztésekhez rendelt pénzügyi és egyéb eszközökből.  A portál kialakításával viszont elsősorban az a szándékunk, hogy az itt elhelyezett információk a szervezetek és együttműködések stabilitásához, kiszámíthatóságához járuljanak hozzá. A szervezetek és együttműködések stabilitását pedig növeli, ha céljaikat, feladataikat a tágabb fejlesztéspolitikai összefüggések ismeretében tervezhetik. Ennél is nagyobb biztonságot adhat, ha a civil szervezetek aktívan részt vállalnak a fejlesztési folyamatok társadalmi, strukturális, szakmai, szakpolitikai alakításában is.