Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

A projekt tervezése

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

A projekt tervezése

A projekt tervezése alatt értjük a projekteredmény meghatározását és mindennek a felsorolását, amire szükségünk van ahhoz, hogy ezt az eredményt elérjük a meghatározott minőségben, időben és költségekkel.
A tervezés meghatározza az egész projekt minőségét. Ezért a projekt olyan lesz, amilyenek a tervei. Természetesen, a projekt egyedi jellegénél fogva, mindent nem tudunk a legaprólékosabban előre megtervezni.
A projekt tervezése a következő lépésekből áll:

 1. Meghatározzuk a projekt céljait.
 2. Felsoroljuk azokat a részeredményeit a projektnek, melyek megvalósítása a projektcélok eléréséhez vezet.
 3. Felsoroljuk az emberi erőforrásokat, melyekre a projekt folyamán szükségünk lesz.
 4. Felsoroljuk az egyéb erőforrásokat, melyekre a projekt folyamán szükségünk lesz.
 5. Kiszámítjuk, mennyi időre lesz szükségünk az egyes projektrészek megvalósításához és elkészítjük az időtervet.
 6. Elkészítjük a projekt költségvetését.
 7. Felsoroljuk a projektkockázatokat, vagyis a projekt belső gyenge pontjait és a projekten kívüli veszélyeket, melyek akadályozhatják a projektet és megtervezzük hatásuk minimalizációját.
 8. Eldöntjük, a projektkontroll és értékelés mely eszközeit fogjuk használni.
 9. Elgondolkodunk a projekt utáni fázisról, vagyis a projekt fenntarthatóságáról.

 

3.1 A projektcélok

A projekt egyik ismérve az, hogy eredménye változás. A projekttervezés első lépéseként tehát meg kell határozni ezt a változást, vagyis meg kell fogalmazni a projekt céljait. A célok meghatározásánál néhány alapelvet ajánlatos betartani:

 1. A projekt céljainak érthetőnek és egyértelműnek kell lenniük a projektcsapat és egyéb érintettek számára. Definíciójuknak minőségi és mennyiségi mutatókat is tartalmazniuk kell.
 2. A célok minőségi és mennyiségi tulajdonságainak ellenőrzéséhez és értékeléséhez hozzáférhető eszközökre és forrásokra van szükségünk.
 3. A projektcéloknak reálisnak kell lenniük, egyébként nincs értelme a projekt kivitelezésének.

Attól függően, hogy a projekt mely fázisában érjük el a célokat, a következő csoportokba osztjuk őket:

 1. Stratégiai célok

Mely stratégiai cél vagy stratégiai célok megvalósítását támogatja a projekt?

A projekt sikeres kivitelezése még nem jelenti azt, hogy ez a stratégiai cél megvalósul, a projekt csak hozzájárul az eléréséhez valamikor a projekt bezárása után, a projekt utáni fázisban. A stratégiai cél eléréséhez általában több projektre van szükségünk. Egy projekt közben több stratégiai célt is támogathat.

 1. Projektcél

A projekt célja az a változás, melyet a projekttel el akarunk érni. A projektet azért valósítjuk meg, hogy ez a változás bekövetkezzen.

 1. Részcélok

A projekt célját lebontjuk részcélokra az ún. célfa segítségével. A részcélok meghatározásával megtesszük az első lépést a projekt struktúrájának kialakítása felé.

A projekt célfájának tervezésénél fentről lefelé haladunk és fokozatosan „kibontjuk“ a projektcélokat kisebb célokra. A projektcél a legfelső szinten található. Egy szinttel alatta helyezkednek el azok a célok, melyek elérése szükséges ahhoz, hogy a projektcél megvalósuljon. És így haladunk tovább az alsóbb szintekre.